Importører opretter alle nye køretøjer i Motorregistret enten ud fra den danske typegodkendelse fra Færdselsstyrelsen eller et CoC-certifikat (Certificate of Conformity) udstedt af bilfabrikkerne.

Oprettelsen af et køretøj i Motorregistret kan ske manuelt ved at vælge Opret køretøj under venstremenupunktet Køretøjsoprettelse eller system-til-system ved integration mellem importørens IT-system og Motorregistret.

Når et køretøj er oprettet, tildeler Motorregistret køretøjet en ImportørRegistreringsKode (IRK-kode), som anvendes, når køretøjet erklæres egnet til registrering.