Dato for udgivelse
25 Apr 2013 11:58
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-016269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 372/2013 offentliggjort i EU-tidende L 112 af 24. april 2013 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil (toldtariffens pos. ex 8427 90 00 og ex 8431 20 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 372/2013.

Forordningen træder i kraft den 25. april 2013.