Dato for udgivelse
29 Apr 2013 14:19
Til
Virksomheder, der importerer sælprodukter fra Grønland
Sagsnummer
13-0098961
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver + 72 22 18 18
Resumé

Sælprodukter, der importeres fra Grønland i medfør af Europa-Parlamentets og  Rådets forordning (EU) nr. 1007/2009, må kun importeres mod fremlæggelse af et gyldigt certifikat, som er attesteret af en godkendt myndighed på Grønland, jf. artikel 6 i Kommissionens forordning (EU) nr. 737/2010.

Ved Kommmisionens afgørelse af 25. april 2013 har man godkendt Grønlands Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) som  denne myndighed.  


Sælprodukter, der importeres fra Grønland i medfør af Europa-Parlamentets og  Rådets forordning (EU) nr. 1007/2009, må kun importeres mod fremlæggelse af et gyldigt certifikat, som er attesteret af en godkendt myndighed på Grønland, jf. artikel 6 i Kommissionens forordning (EU) nr. 737/2010.

Ved Kommmisionens afgørelse af 25. april 2013 har man godkendt Grønlands Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) som  den myndighed, der kan attestere certifkaterne.

Nyhedsbrev af 12. april 2013 er herefter bortfaldet.