Dato for udgivelse
30 Apr 2013 09:10
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
13-0156566
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver + 72 22 18 18
Resumé

Tariferingsforordninger i pos. 5601, 3304, 3504 og 2106


Kommissionen har den 22. -23. april 2013 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning (EU) nr. 384/2013 vedrørende tarifering af en vare i form af cylinder bestående af tobak og flere typer af filtre under pos. 5601 22 10
  • Forordning (EU) nr. 385/2013 vedrørende tarifering af renseservietter under pos. 3304 99 00. (Se også forordning nr. 1145/2012 for tarifering af renseservietter under pos. 3401 11 00.)
  • Forordning (EU) nr. 386/2013 vedrørende tarifering af en humant glykoprotein (laminin) i vandige opbevaringsbuffer under pos. 3504 00 90
  • Forordning (EU) nr. 387/2013 vedrørende tarifering af en vare bestående bl.a. af pulveriseret bark fra en plante i gelatinekapsler under pos. 2106 90 98

 Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende L 117 af 27. april 2013 og træder i kraft den 17. maj 2013.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne tariferingsforordning. BTO'er, der påvirkes af tariferingsforordningen, kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 60 dage (forordning nr. 384/2013) eller 3 måneder (forordning nr. 385-387/2013) efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Venlig hilsen

 

Tariferingscentret