Dato for udgivelse
03 May 2013 11:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0161526
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
02.06.2012
2007 99 50 69-80     Udgår og erstattes af:
2007 99 50 ------I andre tilfælde:
81 -------Koncentrat af acerolapuré
-af slægten Malpighia
-med en Brix-værdi på 19 og derover, men ikke over 31
til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien
     24% + 0,042 EUR
pr kg
83 -------Koncentrat af mangopuré
-af slægten Mangifera
-med en Brix-værdi på 27 og derover, men ikke over 31
til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien
24% + 0,042 EUR
pr kg
85 -------Koncentrat af guavapuré
- af slægten Psidium,
-med en Brix-værdi på 19 og derover, men ikke over 31
til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien
24% + 0,042 EUR
pr kg
89 -------I andre tilfælde 24% + 0,042 EUR
pr kg
-----I andre tilfælde:
91 ------Koncentrat af acerolapuré
-af slægten Malpighia
-med en Brix-værdi på 19 og derover, men ikke over 31
til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien
24% + 0,042 EUR
pr kg
93 ------Koncentrat af mangopuré
-af slægten Mangifera
-med en Brix-værdi på 27 og derover, men ikke over 31
til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien
24% + 0,042 EUR
pr kg
95 ------Koncentrat af guavapuré
- af slægten Psidium,
-med en Brix-værdi på 19 og derover, men ikke over 31
til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien
24% + 0,042 EUR
pr kg

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2013) som forventes udsendt ultimo juni 2013.