Dato for udgivelse
07 May 2013 10:57
Til
Brugere af IT-systemer på toldområdet
Sagsnummer
13-0164853
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Adgangen til EDI-løsningen til Import-, eExport og Transitsystemerne vil være lukket tirsdag den 14. maj 2013 kl. 6.30 - 7.30.


Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 6.30 - 7.30

Af sikkerhedsmæssige årsager gennemføres en teknisk omlægning af EDI-løsningen (FTP-adgangen) til Toldsystemerne (Import, eExport og Transit).
Der gennemføres desuden en ændring i den oprydningsrutine, der foretager oprydning i virksomhedernes mapper, således at filer automatisk slettes efter 30 dage. De blev tidligere slettet efter 90 dage.

Konsekvenser:

  • Adgangen til EDI-løsningen til Import-, eExport- og Transitsystemerne vil være lukket i perioden kl. 6.30 - 7.30.
  • Adgangen til ICS, Manifest, Motorregisteret og eKapital via FTP-GW vil ikke blive berørt, men der kan dog forekomme forlængede svartider i perioden kl. 6.30 - 7.30.

Omlægningen medfører ingen ændringer i virksomhedernes adgang til EDI-løsningen i Toldsystemerne.

Online-adgang til systemerne er ikke berørt i perioden.