Dato for udgivelse
21 May 2013 13:46
Til
Virksomheder som fortolder varer fra Kroatien
Sagsnummer
13-0175694
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Varer, der afsendes fra Kroatien før tiltrædelsen og fortoldes i Danmark efter tiltrædelsen, skal i de fleste tilfælde ikke fortoldes afhængig af den medsendte dokumentation


I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1. juli 2013 vil der være tilfælde, hvor T1-varer afsendes fra Kroatien før den 1. juli 2013 og først fortoldes til fri omsætning i Danmark den 1. juli 2013 eller senere.

Sådanne varer skal i ikke fortoldes, da varerne den 1. juli 2013 ved døgnets begyndelse automatisk bliver T2-varer. Dette forudsætter dog, at det kan dokumenteres, at varerne ved afsendelsen var i fri omsætning i Kroatien. Denne dokumentation kan bestå af et EUR.1 certifikat/fakturaerklæring der dokumenterer, at varerne har præferenceoprindelse i Kroatien eller af et (efterfølgende udstedt) T2L dokument.

Der vil i praksis forekomme følgende situationer:

 • Varerne både afsendes og ankommer til Danmark før 1. juli 2013:
  • Hvis varerne angives til midlertidigt opbevaring ved ankomsten men først bliver bragt i fri omsætning efter den 1. juli 2013, skal der ikke laves en efterfølgende fortoldning. Det skal derimod dokumenteres for ekspeditionsstedet, at varen er blevet en T2-vare jf. ovenstående. Ekspeditionsstedet afslutter derefter angivelsen til den midlertidige opbevaring ved hjælp af funktionen "anden berigtigelse".
  • Hvis varerne angives ved ankomsten på en fuldstændig ekspresfortoldning, skal der betales told og afgifter efter de almindelige regler, da varerne er bragt i fri omsætning før tiltrædelsen.
  • Hvis varerne angives ved ankomsten på en forenklet ekspresangivelse, skal der som normalt indgives en supplerende ekspresangivelse. Der skal desuden betales told og afgifter efter de almindelige regler, da varerne er bragt i fri omsætning før tiltrædelsen.
 • Varerne afsendes før den 1. juli 2013 og ankommer til Danmark den 1. juli 2013 eller senere:
  • Da varerne ved ankomsten er blevet til T2-varer skal der ikke ske fortoldning, men deres T2-status skal dokumenteres jf. ovenstående.
 • Varerne afsendes før den 1. juli 2013 og fortoldes efter den 1. juli 2013, men det kan ikke dokumenteres, at der er tale om T2-varer:
  • Varerne skal fortoldes på almindelig vis som en T1-vare, og der skal betales told og afgifter efter de almindelige regler.

Hvis varerne er omfattet af EU's forsendelsesordning, skal den pågældende forsendelse afsluttes efter de gældende forsendelsesprocedurer, idet overgangen til en anden toldprocedure skal anses som opfyldt ved brug af en af de nævnte situationer.

For de varer, der ikke skal angives til fortoldning skal der ske angivelse via Intrastatsytemet, da der er tale om køb af varer fra et andet EU-land. Der skal desuden beregnes erhvervelsesmoms, som skal beregnes og angives via momsangivelsen efter de almindelige regler.

For yderligere information se http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/international_affairs/enlargement/enlargt_customs-code.pdf (på engelsk)