Dato for udgivelse
21 May 2013 15:56
Resumé

Regeringen har som led i indsatsen mod social dumping skærpet reglerne om arbejdsudleje. Derfor udsender SKAT i dag et informationsbrev til ca. 24.000 danske virksomheder, der informeres om, at hvis de benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, kan der være krav om, at de skal indeholde og afregne skat af arbejdsudleje.


Som en del af indsatsen mod social dumping har regeringen skærpet reglerne om arbejdsudleje for aftaler, som er indgået efter den 19. september 2012. Derfor sender SKAT i dag et informationsbrev ud til ca. 24.000 danske virksomheder inden for en række udvalgte brancher, hvor SKAT erfaringsmæssigt ved, at der kan være beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne har alle en omsætning på over én million kroner.

- Indsatsen mod social dumping står højt på regeringens dagsorden. Der skal være styr på forholdene på det danske arbejdsmarked, så danske lønmodtagere ikke bliver underløbet af udenlandske medarbejdere. Og samtidig skal vi selvfølgelig sikre ordentlige vilkår for de udlændige, der arbejder i Danmark, siger skatteminister, Holger K. Nielsen.

Han påpeger, at en forudsætning for, at virksomhederne kan overholde skattereglerne på området er, at de er klar over, at regler eksisterer og ved, hvordan de virker. Derfor sender SKAT nu breve direkte til de mange tusind virksomheder.  

- Hvis virksomhederne herhjemme skal være på den rigtige side af reglerne, så skal de vide, at de findes. Derfor er oplysning og vejledning faktisk vigtige instrumenter i kampen mod social dumping, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

De nye regler for arbejdsudleje gælder, hvis man som dansk virksomhed entrerer med udenlandske virksomheder, og disse udfører opgaver, der er inden for en gren af den danske virksomheds driftsområde. Informationsbrevet giver virksomhederne en række vigtige oplysninger om, hvornår reglerne om arbejdsudleje gælder, og hvornår reglerne ikke er gældende, så virksomhederne kan indeholde og afregne arbejdsudlejeskatten korrekt.

- Det er jo nyt, at hvis man som dansk virksomhed entrerer med udenlandske virksomheder, og disse udfører opgaver, der er inden for en gren af den danske virksomheds driftsområde, så skal man betale arbejdsudlejeskat. Med en øget informationsindsats håber vi at kunne hjælpe virksomhederne på vej til at overholde de nye regler, siger underdirektør i SKAT, Lars Jepsen.

Informationsbrevet er ét ud af en række initiativer, som regeringen har igangsat, for at imødegå social dumping på det danske arbejdsmarked.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00. For ministerkommentar: telefon 72 22 23 24
Virksomheder: Særlig telefonsluse om arbejdsudlejereglerne, telefon 72 2212 41, eller SKATs hovednummer, telefon 72 22 18 18

 

Faktaboks

Informationsbrevet er sendt til følgende brancher:

 • Det grønne område - skov, landbrug, gartneri, juletræer, mink
 • Byggeri
 • Transport
 • Rengøring - campingbranchen
 • Vikarbureauer
 • Metalbranchen - Skrot

Hvad går de nye regler om arbejdsudleje ud på?

 • Det er arbejdsudleje, når en udenlandsk virksomheds medarbejdere udfører arbejde for en dansk virksomhed, og arbejdet er en integreret del af den danske virksomheds aktiviteter og arbejdsområde.
 • Det er også arbejdsudleje, hvis arbejdet er en del af den danske virksomheds kerneydelser, eller det er en naturlig del af virksomhedens drift, for eksempel bogholderi, rengøring eller kantinedrift. 
 • Det har nu ingen betydning, om en kontrakt kaldes en arbejdsudlejekontrakt eller en entreprisekontrakt.

Ved arbejdsudleje er der altid tre parter:

 • En dansk virksomhed, der bruger udenlandsk arbejdskraft,
 • En arbejdsgiver fra et andet land, der leverer arbejdskraften i Danmark. Arbejdsgiver kan f.eks. være et vikarbureau, og
 • En lønmodtager, som ikke bor i Danmark, og som er ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver.

Der er tale om vejledning af virksomhederne, så de har orden i sagerne, når SKAT sammen med politiet og Arbejdstilsynet efterfølgende vil lave kontrol på området.

SKAT har etableret et særligt telefonnummer - telefon 72 22 12 41 - fra den 22. maj til og med den 31. maj 2013, hvor virksomhederne kan få yderligere information og forklaring om reglerne om arbejdsudleje.

Det er også muligt at læse mere om arbejdsudleje på skat.dk.