Dato for udgivelse
24 May 2013 08:35
Resumé

SKAT har som led i en landsdækkende indsats kontrolleret 219 restauranter, hvor der blev antruffet 792 medarbejdere. Aktionerne er foregået løbende over den sidste uge og blev gennemført mellem SKAT, politiet, fødevaremyndighederne, kommuner og Styrelsen for fastholdelse og rekruttering.


64 af de besøgte restauranter havde ikke orden i regnskabet, og 28 af de antrufne medarbejdere modtog offentlige ydelser som f.eks. dagpenge eller bistandshjælp.

-Vores landsdækkende aktion viser, at der fortsat er brug for opmærksomhed med branchen, siger funktionsleder i SKAT, Gitte Kaae-Bjarke.

Formålet med aktionen var blandt andet at afsløre sort arbejde, illegal arbejdskraft, misbrug af offentlige ydelser, og om der er sket korrekt afregning af skatter og afgifter.

- Vi forsøger på en sådan aktion at give så meget vejledning som muligt til de virksomheder, der kan være i tvivl om, hvordan skattereglerne er og skal overholdes, siger Gitte Kaae-Bjarke og fortsætter:
- Flertallet af restaurationerne havde orden i sagerne. Det er positivt.

42 af de antrufne medarbejdere, der blev interviewet ved aktionen fortalte, at de havde første arbejdsdag. Yderligere 62 personer oplyste, at de var venner eller familie og kun var til stede på restauranter for at hjælpe, og de fik derfor ikke løn for deres indsats. Dette kan være en indikation på, at der er tale om sort arbejde, og derfor videresendes information om disse personer til de pågældendes kommune.

Som konsekvens af aktionen vil 59 af virksomhederne blive pålagt at føre en daglig registrering af medarbejderne i form af en logbog, mens andre, der allerede havde dette pålæg, men alligevel ikke førte logbogen korrekt, vil blive indstillet til bøde. Endvidere kan knap en tredjedel af virksomhederne se frem til, at deres skatte- og momsforhold undersøges nærmere.

Sædvanen tro var der desuden en del personer, som ikke ønskede at tale med myndighederne, og som derfor forsøgte at stikke af.  Flere arbejdede uden opholds- og arbejdstilladelse og blev anholdt af politiet. Endvidere kan flere restauranter forvente et efterspil med fødevaremyndighederne for hygiejneforhold, der ikke var i orden.


Yderligere henvendelser:
Journalister: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00
Virksomheder: SKATs hovednummer, telefon 72 22 18 18