Ved ansættelsen af ejendomsværdien for teatre, biografer, forsamlingshuse og lignende skal man i særlig grad være opmærksom på,

  • om bygningerne er egnede til alternativ anvendelse fx til butiksformål, og
  • om en sådan alternativ anvendelse vil være en bedre anvendelse end ejendommens nuværende anvendelse i økonomisk henseende,

når der tages hensyn til de udgifter, der vil være forbundet med ombygning af de eksisterende bygninger.

Er bygningernes værdi højere ved en alternativ anvendelse end ved anvendelse til teaterformål mv., skal ejendomsværdien afspejle dette forhold.

Størstedelen af landets private teatre har til huse i lejede lokaler. SKAT skal for sådanne teatres vedkommende søge oplysning om bruttolejeindtægten. Ved fastsættelsen af lejefaktoren skal den betydelige økonomiske risiko ved teaterdrift tages i betragtning.

For mindre biografer gælder de samme betragtninger som for teatre.