Dato for udgivelse
24 May 2013 14:32
Resumé

99 procent af danske virksomheder indberetter i dag momsangivelsen digitalt. Fra 1. juli i år skal de sidste 3.500 virksomheder også være digitale. Fordelene er store for både virksomhederne og SKAT.


Fra starten af juli skal alle virksomheder indberette moms digitalt via TastSelv.

- Det er en helt naturlig udvikling, at SKATs kommunikation med borgere og virksomheder bliver mere og mere digital. Jo flere digitale kanaler, vi bruger, jo flere ressourcer kan vi flytte til vigtige indsatsområder som fx økonomisk kriminalitet, skattesnyd og indsatsen mod social dumping. Samtidig betyder flere digitale løsninger, at det bliver lettere og mere effektivt for virksomhederne at ordne deres sager med det offentlige. Og det er jo en fordel for både dem og skattemyndighederne, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

I dag sker langt de fleste angivelser af momsen for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder digitalt via TastSelv. For de momsperioder, der starter efter 1. juli i år, er reglerne ændret, så momsangivelsen kun kan indberettes via TastSelv. Derfor modtager de 3.500 virksomheder, der endnu ikke er digitale, i disse dage et brev fra SKAT med vejledning i, hvordan momsen skal angives i fremtiden.

- Næsten alle virksomheder bruger i dag digitale løsninger, når de samarbejder med SKAT. Nu handler det om at få de sidste med på vognen, forklarer Richard Hanlov, underdirektør i SKAT, der fremhæver de mange fordele ved digital indberetning.

- Fordelene ved at indberette via TastSelv er mange. Det er gratis for virksomhederne at bruge, og det har åbent døgnet rundt. Og hvis man har oplyst en mailadresse, så hjælper vi med at huske fristene, ved at sende en huskemail cirka 10 dage før fristen udløber. Samtidig kan det sparre ressourcer for både virksomhederne og SKAT, siger Richard Hanlov.

Virksomheder, der har brug for hjælp til TastSelv, kan kontakte SKAT eller udvalgte biblioteker. Mange kommuner har desuden en erhvervsservice, der også tilbyder hjælp, og endelig er der mulighed for, at give en revisor eller andre lov til at indberette momsen.

Den obligatorisk digitale momsangivelse er først skridt på vejen til mere digital kommunikation. Punktafgifts- og lønsumsafgiftspligtige virksomheder blive de næste, der skal være digitale. De kan inden for kort tid se frem til at modtage et lignende brev fra SKAT.

Læs mere om reglerne på skat.dk/indberetdigitalt, hvor der også findes instruktionsvideoer i digital momsindberetning.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00.
Virksomheder: telefon 72 22 18 18