Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Rettigheder og forpligtelsers indvirkning på værdien (H.A.6.1.1)
  • Fysisk planlægning - offentlig regulering (H.A.6.1.2)
  • Anden offentlig regulering (H.A.6.1.3)
  • Naturbeskyttelse (H.A.6.1.4)
  • Privatretlige servitutters betydning for vurderingen (H.A.6.1.5).