Af- og nedrundingsregler

Om af- og nedrundingsregler, se afsnit H.A.2.1.3.