Dette afsnit handler om de beregningsmetoder, der anvendes som hjælpemiddel til at komme frem til grundværdien ved forskellige typer ejendomme.

Det bemærkes, at der ikke er krav om, at et bestemt beregningsprincip skal anvendes på den enkelte ejendom, så længe den anvendte metode må antages at frembringe handelsværdien. Se SKM2011.776.VLR, der er stadfæstet ved Højesterets dom SKM2013.862.HR.

Afsnittet indeholder: