Dato for udgivelse
29 May 2013 11:49
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0117638
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 490/2013 offentliggjort i EU-tidende L 141 af 28. maj 2013 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Argentina (AR) og Indonesien (ID).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 490/2013.

Forordningen træder i kraft den 29. maj 2013.