Dato for udgivelse
29 May 2013 13:56
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0184937
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2013
2008 70 98 19    Udgår og erstattes af:
------Andre varer:
17 -------Ferskner 18,4%
18 -------Andre varer 18,4%
2008 70 98 29 Udgår og erstattes af:
------Andre varer:
27 -------Ferskner 18,4%
28 -------Andre varer 18,4%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2013) som forventes udsendt ultimo 2013.