Dato for udgivelse
06 Jun 2013 11:51
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0191147
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 508/2013 offentliggjort i EU-tidende L 150 af 4. juni 2013 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse wolframelektroder (toldtariffens pos. ex 8101 99 10 og ex 8515 90 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til forordning (EU) Nr. 508/2013.

Forordningen trådte i kraft den 5. juni 2013.