Dato for udgivelse
10 Jun 2013 14:57
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 501/2013 offentliggjort i EU-tidende L 153 af 5. juni 2013 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 over for importen af cykler (toldtariffens pos. ex 8712 00 30 og ex 8712 00 70) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien (ID), Malaysia (MY), Sri Lanka (LK) og Tunesien (TN), uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 875/2012.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 501/2013.

Forordningen trådte i kraft den 6. juni 2013.

Rådet har ved forordning (EU) Nr. 502/2013 offentliggjort i EU-tidende L 153 af 5. juni 2013 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler (toldtariffens pos. ex 8712 00 30 og ex 8712 00 70) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 502/2013.

Forordningen trådte i kraft den 6. juni 2013.