Dato for udgivelse
10 Jun 2013 15:50
Resumé

SKAT har anmodet politiet undersøge, om SKAT har overtrådt tavshedspligt efter oplysninger på DR1 om et selskabs skatteforhold.


21Søndag på DR1 bragte søndag aften et indslag, hvor der blev vist dokumenter fra SKAT. Det fremgik af indslaget, at DRs journalister har haft adgang til fortrolige oplysninger om et selskabs skatteforhold.

Ansatte i SKAT har tavshedspligt om personers og virksomheders skattesager, og derfor har DRs indslag i går givet anledning til at overveje, om disse oplysninger kommer fra SKAT.

SKAT har derfor i dag anmodet politiet om at undersøge, om dokumenterne uretmæssigt er udleveret fra SKAT.

- Da overtrædelse af tavshedspligten er en strafbar handling, har SKAT i dag anmeldt sagen til politiet, og vi leverer naturligvis de oplysninger, som har betydning for politiets arbejde, siger direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, og fortsætter:

- Sagens fremstilling i gårsdagens 21Søndag viser med al tydelighed, hvorfor det er så vigtigt, at der er fortrolighed mellem virksomheder og SKAT. Virksomheder må aldrig være i tvivl om, at deres oplysninger behandles fortroligt af SKAT. Vi er i dialog med et meget stort antal virksomheder om deres skatteforhold. I langt de fleste tilfælde er der en god og konstruktiv dialog mellem SKAT og virksomheder - hvilket også er tilfældet i den konkrete sag.

SKAT kan i øvrigt hverken be- eller afkræfte oplysninger i den omtalte skattesag, ligesom SKAT ikke har yderligere kommentarer til den konkrete politianmeldelse.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00