Dato for udgivelse
14 Jun 2013 17:24
Til
Virksomheder beskæftiget med varer der transporteres gennem Neumkorridoren
Sagsnummer
13-0200160
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

I forbindelse med Kroatiens indtræden i EU den 1. juli 2013 er der udstedt en forordning vedrørende frafald af kravet om indgivelse af en summarisk indgangs- eller udgangsangivelse for EU-varer der krydser Neumkorridoren, jf. Rådets forordning (EU) Nr. 479/2013.


Udførsel

Ved udførsel forstås: Udførsel af varer fra enten området Dubrovnik til Kroatiens hovedland via Neumkooridoren eller fra Kroatiens hovedland til området Dubrovnik via Neumkorridoren.

Der kræves ingen summarisk udgangsangivelse (EXS) for EU-varer ved en sådan udførsel.

Genindførsel

Ved genindførsel forstås: Indførsel af varer til området Dubrovnik fra Kroatiens hovedland via Neumkooridoren eller til Kroatiens hovedland fra området Dubrovnik via Neumkorridoren.

Der kræves ingen summarisk indgangsangivelse (ENS)angivelse for EU-varer ved en sådan genindførsel.

Fælles

En af betingelser for frafald af kravet om ENS/EXS er bl.a., at den samlede værdi af hvert parti EU-varer, som krydser Neumkorridoren, ikke må overskride 10 000 EUR eller det tilsvarende beløb i den lokale valuta, jf. artikel 4 i forordningen.

For yderligere information se Rådets forordning (EU) Nr. 479/2013.