Dato for udgivelse
24 Jun 2013 11:45
Resumé

Så er Skatterådets 7. årsberetning på gaden. Skatterådet har igen i 2012 behandlet bindende svar om beskatning af personalegoder. Også spørgsmålet om læger, der er tilknyttet privathospitaler, skal anses for at være lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, har fyldt en del.


Skatterådet behandler de anmodninger om bindende svar, der er af principiel betydning, og som er af stor betydning for fortolkningen af skatte- og afgiftslovene. Herudover fastsætter Skatterådet blandt andet forskellige satser, f.eks. satsen for befordringsfradraget.

Skatterådet har i 2012 behandlet 291 anmodninger om bindende svar. Med et bindende svar kan man som borger eller virksomhed få klarhed over de skattemæssige konsekvenser af en disposition, man enten har foretaget eller overvejer at foretage.

Sagerne fordeler sig med 59 sager indenfor personbeskatning og personalegoder, 91sager indenfor selskabs- og aktionærbeskatning, og 90 sager vedrører moms og afgifter.  De resterende antal sager vedrører forskellige forhold vedrørende erhvervs- og ejendomsbeskatning.

Også i 2012 har Skatterådet behandlet mange anmodninger om bindende svar om beskatning af personalegoder. Ligeledes har spørgsmålet om hvorvidt læger, der er tilknyttet privathospitaler, skal anses for lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende fyldt en del. Lægerne har i høj grad betragtet sig selv som selvstændige erhvervsdrivende. Af de anmodninger om bindende svar, som Skatterådet har fået forelagt på området, skulle den pågældende læge i hovedparten af sagerne anses som lønmodtager.

Det er SKAT, der varetager sekretariatsfunktionen for Rådet. Skatterådets formand, Hanne Søgaard Hansen, har i en artikel skrevet om de krav og forventninger hun har til sekretariatet.

- Der stilles store krav til sekretariatets udarbejdelse af indstillinger til Skatterådet. Det er min oplevelse, at de medarbejdere i SKAT, der udarbejder indstillinger til Skatterådet gør dette med stor dygtighed og indsigt. Jeg oplever også, at der fra medarbejdernes side er meget stor fokus på at gøre den forberedende sagsbehandling af de bindende svar så grundigt som muligt, skriver Hanne Søgaard Hansen.   

Skatterådet består af 19 medlemmer. Folketinget vælger seks medlemmer, mens 13 medlemmer, herunder formanden og næstformanden, udnævnes af skatteministeren. De medlemmer, der udnævnes af ministeren, er primært repræsentanter for de store brancheorganisationer.

Læs mere om Skatterådet.
Læs Skatterådets årsberetning for 2012.

Yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion tlf.: 72 37 09 00