Dato for udgivelse
28 Jun 2013 12:27
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
13-0212328
Resumé

I forbindelse med Kroatiens optagelse i EU pr. 1. juli 2013 skal en række dokumenter, der anvendes, når der stilles sikkerhed ved forsendelse af varer, fornyes eller ændres. Endvidere er transitsystemet (NCTS) opdateret med nødvendige ændringer som følge af Kroatiens optagelse.


I forbindelse med Kroatiens optagelse i EU pr. 1. juli 2013 sker der en række ændringer for så vidt angår sikkerhedsstillelse for varer, der forsendes i henhold til EU's forsendelsesordning eller konventionen om en fælles forsendelsesprocedure. Der henvises til Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 (offentliggjort i L Tidende nr. 158 af 10. juni 2013).

Endvidere er transitsystemet (NCTS) opdateret med nødvendige ændringer som følge af Kroatiens optagelse.

Sikkerhedsstillelse

Følgende forhold skal tages i betragtning ved forsendelse af varer fra og med den 1. juli 2013:

Virksomhedens sikkerhedstillelse skal yde dækning i såvel Kroatien som i de nuværende 27 lande. Sikkerhedsstillelsen vil ikke være gyldig, medmindre den dækker alle de fra 1. juli 2013 eksisterende 28 medlemsstater.

Virksomheder, der anvender samlet kaution, bedes rette henvendelse til SKAT's garantitoldsted i Århus og indlevere et nyt kautionsdokument eller allonge.

Virksomheden skal endvidere sørge for, at kautionsattester (TC 31) og eventuelt attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse (TC 33), der i givet fald skal anvendes under nødproceduren, tilrettes. Alternativt skal der udsteds nye attester med gyldighed fra 1. juli 2013. Dette sker ved henvendelse til garantitoldstedet i Århus.

Opmærksomheden henledes på, at der kan være behov for, at referencebeløbet skal ændres.

Transitsystemet (NCTS)

I forbindelse med Kroatiens optagelse I EU har DG TAXUD publiseret en XML fil indeholdende alle toldstedsoplysninger. Filen findes til download for virksomheder på europa.eu på adressen: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_download_home.jsp?Lang=en

Opdateringen af NCTS i Danmark sker på søndag den 30. juni 2013 i tidsrummet 12.30 - 15.40. Status på opdateringen kan følges på "Driftsmeddelelser" på Skat.dk: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=17468&lang=DA