Dato for udgivelse
02 Jul 2013 09:55
Til
virksomheder beskæftiget med registreringsafgift af motorkøretøjer
Sagsnummer
13-0216548
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget lovforslag L 217 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven


Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget lovforslag L 217 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven.

Lovændringen betyder en midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede personbiler fra de nuværende 65 pct. til 75 pct.  Forhøjelsen til 75 pct. gælder kun for personbiler, der har betalt registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 4 (fuld afgift med 105/180 pct.).

Forhøjelsen er en midlertidig ordning, der træder i kraft den 1. januar 2014 og gælder indtil den 31. december 2015. Det er skadestidspunktet, der er afgørende. 

Grænsen for afgiftspligt er tilsvarende ændret, jf registreringsafgiftslovens § 7, stk. 5. Det betyder, at reparationsgrænsen på 75 pct. nedsættes til 65 pct., hvis bilens ejer ikke tilbydes kontanterstatning, når skaden er opgjort til mere end 65 pct.

Denne ændring gælder tilsvarende for årene 2014 og 2015.