Dato for udgivelse
3. juli 2013
Resumé

Sommertid er også tid til, at husejere får udført byggeopgaver. Det kan dog blive en dyr omgang, hvis husejerne ikke har styr på de nye regler om deres ansvar for virksomhedens moms og skatter, hvis der betales kontant.


- Flere husejere er de seneste dage blevet meget overraskede, når vi forklarer dem, at hvis de betaler kontant til bygge- og anlægsarbejdere, som ikke har papirerne i orden overfor SKAT, hæfter husejerne for, at moms og skat bliver betalt, siger funktionsleder i SKAT, Søren Lindhardt.

Den 1. juli 2012 trådte ny lovgivning i kraft. En lovgivning, der betyder, at private hæfter solidarisk for leverandørens skatter og afgifter, hvis der købes ydelser, eller varer sammen med ydelser, og hvis beløbet overstiger 10.000 kr. inkl. moms. Det er herudover betinget af, at:

  • Leverandøren har undladt at indtægtsføre beløbet og/eller afregne moms af beløbet, og
  • Betalingen ikke er sket digitalt, dvs. via pengeinstitut eller tilsvarende.

Reglerne gælder ikke, når man udelukkende køber varer.

- Reglen gælder både i forhold til danske og udenlandske leverandører. Hver sommer ser vi samme mønster. En række udenlandske virksomheder kommer til Danmark og går rundt i villakvarterer og får byggeopgaver hos private husejere. Ofte er disse virksomheder i Danmark for en kort periode, inden de forlader Danmark igen uden, at SKAT har haft kendskab til dem. De opgaver, som udbydes, er ofte inden for belægnings- og asfaltarbejde samt tagrenovation, siger Søren Lindhardt.

- Når leverandøren er udenlandsk, kan det blive ekstra dyrt for husejeren, idet virksomheden skal vise husejeren dokumentation for, at den er anmeldt i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis man ikke får denne dokumentation, skal husejeren give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers risikerer husejeren en bøde på 10.000 kr., siger Søren Lindhardt.

- Det kommer helt bag på husejerne, når vi præsenterer dem for risikoen for efterregningen. Men det er nemt at undgå disse krav fra SKAT, forklarer Søren Lindhardt.

Det gør man ved at sikre sig, at virksomheden har et RUT-registreringsbevis (hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed) samt, at betalingen sker elektronisk.

Har man betalt kontant, kan man undgå hæftelsesansvaret ved at indberette betalingen til SKAT via TastSelv.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00
Virksomheder og borgere: SKATs hovednummer, telefon 72 22 18 18

Faktaboks:

Reglerne gælder kun ved køb af ydelser (fx installation af et tv).

Reglerne gælder ikke rene varekøb (fx hvis du køber et tv og selv installerer det).
Betaler du digitalt, vil du aldrig skulle betale for sælgerens manglende betaling af moms eller skat.

Hvis du betaler kontant, kan du sende en mail til SKAT via TastSelv og stadig slippe for at betale, hvis sælgeren ikke betaler skatter og afgifter.

Du skal sende informationen til SKAT senest 14 dage efter, du har betalt, dog senest en måned efter, du modtog fakturaen.

Læs mere på skat.dk/sortarbejde

Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) har til formål at give myndighederne bedre mulighed for at sikre håndhævelse af de regler, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, som opererer i Danmark. Herudover kommer, at en række af oplysningerne i RUT er offentligt tilgængelige, så arbejdsmarkedets parter kan varetage deres interesser over for udenlandske virksomheder i forhold til at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Registreret administreres af Arbejdstilsynet.

Du kan selv søge på RUT - det kan du her.