Dato for udgivelse
03 Jul 2013 10:40
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0202912
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning på en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) nr. 638/2013 offentliggjort i EU-Tidende L 184 af 3. juli 2013 afsluttet en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Fors så vidt angår afslutningen henvises til teksten i forordning (EU) nr. 638/2013

Forordningen træder i kraft 4. juli 2013.