Dato for udgivelse
11 Jul 2013 14:13
Til
Virksomheder, der afgiver den summariske indgangsangivelse (ENS) til ICS
Sagsnummer
13-0223870
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Det er nu muligt at anføre, at eksportøren i Japan eller USA har status som AEO (Japan) eller C-TPAT (USA) i den summariske indgangsangivelse (ENS) i felt S04 i importkontrolsystemet (ICS).


På AEO-området indgår EU aftaler om gensidig anerkendelse med forskellige 3. lande. Disse aftaler betyder, at virksomheder med AEO-status i forhold til sikkerhed i det pågældende 3. land opnår visse fordele i forhold til sikkerhed og sikring ved importen til EU. På samme måde opnår AEO-certificerede virksomheder i EU (som er AEO-certificeret i forhold til sikkerhed og sikring ved et AEOS- eller AEOF-certifikat) tilsvarende fordele ved importen til det pågældende 3. land.

EU har på nuværende tidspunkt indgået aftaler om gensidig anerkendelse med Japan og USA.

Dette betyder blandt andet, at virksomheder, der afgiver en summarisk indgangsangivelse (i det følgende benævnt ENS), hvor eksportøren af varen er en japansk virksomhed med AEO-status eller en amerikansk virksomhed med C-TPAT-status (på niveau II eller III, der er at sammenligne med AEO-status), skal nyde godt af hurtigere grænsepassage. Dette skal ske i form af færre fysiske og dokumentbaserede kontroller. For at opnå denne fordel, skal den japanske/amerikanske eksportør kunne identificeres i ENS'en.

Danske virksomheder, som har samhandelspartnere med AEO-status i Japan eller C-TPAT-status på niveau II eller III i USA, bør derfor sikre, at denne status fremgår af ENS´en. Dette sker ved at angive det unikke identifikationsnummer, som identificerer den japanske AEO-virksomhed eller den amerikanske C-TPAT virksomhed.  

Identifikationsnummeret angives i felt S04 - Afsender (Consignor) i underrubrikken "EORI". Såfremt den summariske indgangsangivelse omfatter varer fra flere forskellige eksportører, skal identifikationsnummeret angives under den enkelte varepost i feltet Afsender (Consignor) i underrubrikken "EORI".

Det unikke identifikationsnummer er sammensat af en national landekode (ISO alfa 2-landekode), som skal angives i felt 1, samt et entydigt alfanumerisk eller numerisk identifikationsnummer, som kan have op til 15 karakter, og som skal angives i felt 2. For en C-TPAT vareafsender i USA vil nummeret eksempelvis kunne være sammensat således: US 12345678  - og for en AEO vareafsender i Japan være sammensat således: JP AbCd9875698.