Dato for udgivelse
16 Jul 2013 10:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0231974
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif   Varebeskrivelse Tarifmæssig told
01.07.2013
1104 29 17 00 udgår og erstattes af:
10 - - - - - Malet durrakorn, der som minimum er blevet afskallet og afkimet, til fremstilling af løst pakkede varer 0,129 EUR/KG
90 - - - - - Af andre kornsorter 0,129 EUR/KG
nye underopdelinger:
2007 99 50 82 - - - - - - - Koncentrat af syrnet bananpuré, fremstillet ved kogning: 

- af slægten Musa cavendish

- med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
24%  + 0,042 EUR/kg
2007 99 50 84 - - - - - - - Koncentrat af papayapuré, fremstillet ved kogning:

- af slægten Carica spp.

- med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
24%  + 0,042 EUR/kg
2007 99 50 92 - - - - - - Koncentrat af syrnet bananpuré, fremstillet ved kogning: 

- af slægten Musa cavendish

- med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
24%  + 0,042 EUR/kg
2007 99 50 94 - - - - - - Koncentrat af papayapuré, fremstillet ved kogning:

- af slægten Carica spp.

- med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
24%  + 0,042 EUR/kg
2007 99 93 00 udgår og erstattes af:
2007 99 93 10 - - - - - Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning: 

- af slægten Mangifera spp.

- med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
15%
90 - - - - - Andre varer 15%
2008 99 48 20-39 udgår og erstattes af:
2008 99 48 19 - - - - - - - Andre varer 11%
nye underopdelinger:
2805 30 90 70 - - - - - Neodymium 2,7%
75 - - - - - dysprosium 2,7%
79 - - - - - I andre tilfælde 2,7%
2811 19 80 30 - - - - Fosforsyrling (CAS RN 10294-56-1)/Fosfonsyre (CAS RN 13598-36-2), der anvendes i produktionen af additiver, som anvendes i poly(vinylklorid)-industrien 5,3%
2903 39 90 25 - - - - 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (CAS RN 754-12-1) 5,5%
2903 89 90 50 - - - - Chlorcyclopentan (CAS RN 930-28-9) 5,5%
2905 39 95 40 - - - - Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) 5,5%
2906 29 00 30 - - - 2-Phenylethanol (CAS RN 60-12-8) 5,5%
2907 23 00 00 udgår og erstattes af:
10 - - - 4,4'-Isopropylidendiphenol (CAS RN 80-05-7) 5,5%
90 - - - Andre varer 5,5%
nye underopdelinger:
2907 29 00 55 - - - Biphenyl-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7) 5,5%
2912 29 00 50 - - - 4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9) 5,5%
2914 50 00 45 - - 3,4-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425-11-3) 5,5%
2914 70 00 20 - - 2,4'-Difluorbenzophenon (CAS RN 342-25-6) 5,5%
2915 39 00 20 - - - Isopentylacetat (CAS RN 123-92-2) 5,5%
2915 60 19 00 udgår og erstattes af:
10 - - - - Ethylbutyrat (CAS RN 105-54-4) 5,5%
90 - - - - Andre varer 5,5%
nye underopdelinger:
2915 90 70 30 - - - 3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5) 5,5%
2916 12 00 70 - - - 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylakrylat (CAS RN 86273-46-3) 6,5%
2918 29 00 35 - - - Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat (CAS RN 121-79-9) 6,5%
2918 30 00 50 - - Ethylacetoacetat (CAS RN 141-97-9) 6,5%
2918 99 90 15 - - - - Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat (CAS RN 77-83-8) 6,5%
2920 90 10 60 - - - 2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenylmethylcarbonat (CAS RN 873055-55-1) 6,5%
2921 30 99 40 - - - Cyclopropylamin (CAS RN 765-30-0) 6,5%
2922 19 85 20 - - - - 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9) 6,5%
2922 19 85 25 - - - - Titanbis(triethanolamin)diisopropoxid (CAS RN 36673-16-2) 6,5%
2929 10 00 20 - - Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4) 6,5%
2931 90 90 35 - - - (Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyre (CAS RN 25383-06-6) 6,5%
2932 99 00 25 - - - 1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropancarboxylsyre (CAS RN 862574-88-7) 6,5%
2933 19 90 85 - - - - Allyl-5-amino-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolcarbotioat (CAS RN 473799-16-5) 6,5%
2933 29 90 80 - - - - Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) 6,5%
2933 39 99 57 - - - - Tert-butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoat (CAS RN 1083057-14-0) 6,5%
2933 49 10 30 - - - - Ethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylat (CAS RN 52980-28-6) 5,5%
2933 99 80 43 - - - - 2,3-Dihydro-1H-pyrrol[3,2,1-ij]quinolin (CAS RN 5840-01-7) 6,5%
2933 99 80 47 - - - - Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0) 6,5%
2934 99 90 37 - - - - 4-Propan-2-ylmorpholin (CAS RN 1004-14-4) 6,5%
3204 11 00 80 - - - Farvepræparater, ikke-ioniske, indeholdende:

- N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chlor-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]- 2-oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl-ß-alanin (CAS RN 159010-67-0)

- N-[4-[(2-cyan-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-N-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethyl-ß-alanin (CAS RN 170222-39-6) og

- N-[2-chlor-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-ß-alanin (CAS RN 371921-34-5)
6,5%
3204 12 00 20 - - - Farvepræparater, anioniske, indeholdende mindst 75 vægtprocent dinatrium-7-((4-chlor-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfophenyl)azo)phenyl)azo)-2-naphthalensulfonat (CAS RN 145703-76-0) 6,5%
3204 12 00 30 - - - Sure farvepræparater, anioniske, indeholdende:

- lithium-amino-4-(4-tert-butylanilin)anthraquinon-2-sulfonat (CAS RN 125328-86-1),

- C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) og

- C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)
6,5%
3204 13 00 30 - - - Farvestof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) 6,5%
3204 13 00 40 - - - Farvestof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3) 6,5%
3204 17 00 75 - - - Farvestof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) 6,5%
3207 40 85 40 - - - Glaspartikler (CAS RN 65997-17-3):

- af tykkelse 0,3 µm og derover, men ikke over 10 µm og

- belagt med  titandioxid (CAS RN 13463-67-7) eller jernoxid (CAS RN 18282-10-5)
3,7%
3215 19 00 20 - - - Glaspartikler (CAS RN 65997-17-3):

- af tykkelse 0,3 µm og derover, men ikke over 10 µm og

- belagt med  titandioxid (CAS RN 13463-67-7) eller jernoxid (CAS RN 18282-10-5)
6,5%
3707 90 20 50 - - - Blæk i pulverform eller tonerblanding, bestående af:

- styrenakrylat/butadiencopolymerer

- enten kønrøg eller et organisk pigment

- med eller uden indhold af polyolefin eller amorf kiselsyre
bestemt til brug som fremkalder ved fremstilling af flasker eller kassetter med blæk/toner til fjernkopieringsapparater (telefaxapparater), printere til datamaskiner eller kopimaskiner
6,0%
3812 30 80 75 - - - N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) 6,5%
3812 30 80 80 - - - UV-stabilisator bestående af:

- en sterisk hindret amin: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-dichlor-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) og

- enten en o-hydroxyphenyltriazin UV-absorbator eller

- en kemisk modificeret phenolforbindelse
6,5%
3812 30 80 85 - - - Blanding med indhold af:

- bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat (CAS RN 41556-26-7) på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 80 vægtprocent, og

- metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 82919-37-7) på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent
6,5%
3824 90 97 75 udgår og erstattes af:
18 - - - - - Poly(tetramethylenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetat] med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder (CAS RN 515136-48-8) 6,5%
3824 90 97 47 - - - - - Platinoxid (CAS RN 12035-82-4) på et porøst bærestof af aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) med indehold af:

- platin på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og

- ethylaluminiumdiklorid (CAS RN 563-43-9) på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent
6,5%
3824 90 97 49 - - - - - Præparat med indehold af:

- C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3)

- magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) og

- zinkbis(p-toluensulfinat) (CAS RN 24345-02-6)
i hvilken gasdannelsen fra C,C'-azodi(formamid) sker ved 135°C
6,5%
3824 90 97 51 - - - - - Diethylenglykolpropylenglykoltriethanolamintitanat-komplekser (CAS RN 68784-48-5) opløst i diethylenglykol (CAS RN 111-46-6) 6,5%
3824 90 97

70

udgår og erstattes af:
3824 90 97 87 - - - - Pasta med indhold af: 

- 75 vægtprocent kobber og derover, men ikke over 85 vægtprocent

- uorganiske oxider

- ethylcellulose og

- et opløsningsmiddel
6,5%
3824 90 97 72 udgår og erstattes af:
3824 90 97 93 - - - - - Opløsning med indhold af 2,4,6-trimethylbenzaldehyd (CAS RN 487-68-3) på 80 vægtprocent og derover i aceton 6,5%
3824 90 97 73 udgår og erstattes af:
3824 90 97 94 - - - - - Partikler af siliciumdioxid, på hvilke organiske forbindelser er bundet kovalent, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskekromatografi (HPLC) og prøvepatroner 6,5%
3905 30 00 00 udgår og erstattes af:
3905 30 00 10 - - Trægtflydende blanding, hovedsagelig bestående af polyvinylalkohol (CAS RN 9002-89-5), et organisk opløsningsmiddel og vand; den anvendes som en beskyttende belægning på halvlederskiver i forbindelse med fremstilling af halvledere 6,5%
3905 30 00 90 - - Andre varer 6,5%
nye underopdelinger:
3905 91 00 20 - - - Vandopløselig copolymer af ethylen-vinylalkohol (CAS RN 026221-27-2), med indhold på 13 vægtprocent eller derunder af monomerenheden ethylen 6,5%
3905 99 90 81 - - - - - Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):
- med 17,5-20 % mol indhold af hydroxylgrupper
- med en medianpartikelstørrelse (D50) over 0,6 mm
6,5%
3906 90 90 27 - - - Copolymer af stearylmethacrylat, isooctylacrylat og acrylsyre, opløst i isopropylpalmitat 6,5%
3907 20 20 11 udgår og erstattes af:
30 - - - - Blanding med indhold af en polymer af glycerol og 1,2-epoxypropan på 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og en copolymer af dibutyltmaleat og N-vinyl-2-pyrrolidon på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent 6,5%
nye underopdelinger:
3907 20 20 20 - - - - Polytetramethylenetherglycol med en massevægtet gennemsnitsmolekylevægt (Mw) på 2 700 og derover, men ikke over 3 100 (CAS RN 25190-06-1) 6,5%
3907 20 20 30 - - - - Blanding med indhold af en polymer af glycerol og 1,2-epoxypropan på 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og en copolymer af dibutyltmaleat og N-vinyl-2-pyrrolidon på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent  6,5%
3907 20 20 40 - - - - Copolymer af tetrahydrofuran og 3-methyltetrahydrofuran med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 3 500 (± 100) 6,5%
3913 90 00 20 - - Poly(hydroxyalkanoat), hovedsagelig bestående af poly(3-hydroxybutyrat) 6,5%
3919 10 80 47 - - - - Polyester-,  polyurethan- eller polycarbonatfolie: 

- med selvklæbende siliconepolymer

- af en tykkelse på i alt 0,7 mm eller derunder,

- af en samlet bredde på 1 cm eller derover, men ikke mere end 1 m,

- også i ruller 
af den art, der bruges til beskyttelse af overfladen på varer henhørende under pos. 8521 og 8528
6,5%
3919 10 80 53 - - - - Polyethylenfolie: 

- med trykfølsomt, ikke-gummibaseret klæbemiddel, der udelukkende klæber til rene og glatte overflader

- af samlet tykkelse 0,025 mm og derover, men ikke over 0,7 mm

- af samlet bredde 6 cm og derover, men ikke over 1 m

- også i ruller
af den art, der bruges til beskyttelse af overfladen på varer henhørende under pos. 8521 og 8528
6,5%
3919 90 00 32 - - - Polyester-,  polyurethan- eller polycarbonatfolie: 

- med selvklæbende siliconepolymer

- af en tykkelse på i alt 0,7 mm eller derunder,

- af en samlet bredde på 1 cm eller derover, men ikke mere end 1 m,

- også i ruller 
af den art, der bruges til beskyttelse af overfladen på varer henhørende under pos. 8521 og 8528
6,5%
3919 90 00 34 - - - Polyethylenfolie: 

- med trykfølsomt, ikke-gummibaseret klæbemiddel, der udelukkende klæber til rene og glatte overflader

- af samlet tykkelse 0,025 mm og derover, men ikke over 0,7 mm

- af samlet bredde 6 cm og derover, men ikke over 1 m

- også i ruller
af den art, der bruges til beskyttelse af overfladen på varer henhørende under pos. 8521 og 8528
6,5%
3919 90 00 36 - - - Trykt, lamineret ark med et midterlag af polyvinylchlorid belagt på begge sider med et lag polyvinylfluorid 
- også med et tryk- eller varmefølsomt klæbelag
- også med beskyttelsesfolie
- med en toksicitet (ifølge ABD 0031) på 70 ppm hydrogenfluorid eller derunder, 120 ppm hydrogenchlorid eller derunder, 10 ppm hydrogencyanid eller derunder, 10 ppm nitrogenoxider eller derunder, 300 ppm kulmonoxid eller derunder og højst 10 ppm dihydrogensulfid og svovldioxid i alt
- med en brændbarhed inden for 60 sekunder på 130 mm eller derunder (ifølge FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83)
- med en vægt (uden beskyttelsesfolie) på 240 g/m2 (± 30 g/m2) uden klæbelag, 340 g/m2 (± 40 g/m2) med et varmefølsomt klæbelag eller 330 g/m2 (± 40 g/m2) med et trykfølsomt klæbelag
6,5%
3919 90 00 38 - - - Selvklæbende folie bestående af:

- et toplag af hovedsagelig polyurethan blandet med akrylpolymeremulsioner og titandioxid,

- også med et andet lag med en blanding af vinylacetat-ethylen copolymer, som kan crosslinkes vinylacetatpolymeremulsioner,

- 6 vægtprocent eller derunder af andre tilsætningsstoffer,

- et trykfølsomt klæbemiddel og

- på den ene side dækket med en slipfolie

- også med en særskilt selvklæbende overlamineret beskyttelsesfolie

- med en samlet tykkelse på 400 ¿m eller derunder
6,5%
3919 90 00 40 - - - Selvklæbende folie bestående af:

- et toplag af hovedsagelig polyurethan blandet med akrylpolymeremulsioner og titandioxid,

- også med et andet lag med en blanding af vinylacetat-ethylen copolymer, som kan crosslinkes vinylacetatpolymeremulsioner,

- 6 vægtprocent eller derunder af andre tilsætningsstoffer,

- et trykfølsomt klæbemiddel og

- på den ene side dækket med en slipfolie

- også med en særskilt selvklæbende overlamineret beskyttelsesfolie

- med en samlet tykkelse på 400 µm eller derunder
6,5%
3919 90 00 42 - - - Selvklæbende folie bestående af: 

- et første lag indeholdende en blanding af termoplastisk polyurethan og antiblocking additiv,

- et andet lag indeholdende en copolymer af maleinsyreanhydrid,

- et tredje lag indeholdende en blanding af LD-polyethylen, titaniumdioxid og additiver,

- et fjerde lag indeholdende en blanding af LD-polyethylen, titaniumdioxid, additiver og farvepigment,

- et trykfølsomt klæbemiddel og

- på den ene side dækket med en slipfolie

- også med en særskilt selvklæbende overlamineret beskyttelsesfolie

- med en samlet tykkelse på 400 µm eller derunder
6,5%
3919 90 00 44 - - - Selvklæbende folie bestående af: 

- et første lag indeholdende en blanding af termoplastisk polyurethan og antiblocking additiv,

- et andet lag indeholdende en copolymer af maleinsyreanhydrid,

- et tredje lag indeholdende en blanding af LD-polyethylen, titaniumdioxid og additiver,

- et fjerde lag indeholdende en blanding af LD-polyethylen, titaniumdioxid, additiver og farvepigment,

- et trykfølsomt klæbemiddel og

- på den ene side dækket med en slipfolie

- også med en særskilt selvklæbende overlamineret beskyttelsesfolie

- med en samlet tykkelse på 400 µm eller derunder
6,5%
3920 10 28 93 - - - - - - Polyethylenfolie: 

- med trykfølsomt, ikke-gummibaseret klæbemiddel, der udelukkende klæber til rene og glatte overflader

- af samlet tykkelse 0,025 mm og derover, men ikke over 0,7 mm

- af samlet bredde 6 cm og derover, men ikke over 1 m

- også i ruller
af den art, der bruges til beskyttelse af overfladen på varer henhørende under pos. 8521 og 8528
6,5%
3920 10 89 50 - - - - - Polyethylenfolie: 

- med trykfølsomt, ikke-gummibaseret klæbemiddel, der udelukkende klæber til rene og glatte overflader

- af samlet tykkelse 0,025 mm og derover, men ikke over 0,7 mm

- af samlet bredde 6 cm og derover, men ikke over 1 m

- også i ruller
6,5%
3920 20 80 95 - - - - Polypropylenfolie, i ruller, med:
- flammehæmmende niveau UL 94 V-0 for materialetykkelser over 0,25 mm og UL 94 VTM-0 for materialetykkelser over 0,05 mm, men mindre end 0,25 mm (bestemt efter Flammability Standard UL¿94)
- gennemslag på mindst 13,1 kV, men ikke over 60,0 kV (som bestemt ved ASTM D149)
- trækstyrke i længderetning på mindst 30 MPa, men ikke over 33 MPa (som bestemt ved ASTM D882)
- trækstyrke i tværretning på mindst 22 MPa, men ikke over 25 MPa (som bestemt ved ASTM D882)
- massefylde på mindst 0,988 g/cm3, men ikke over 1,035 g/cm3 (som bestemt ved ASTM D792)
- vandoptagelse på mindst 0,01 %, men ikke over 0,06 % (som bestemt ved ASTM D570)
til brug ved fremstilling af isolatorer, som anvendes inden for elektronik- og elindustrien
6,5%
3920 49 10 95 - - - - - Trykt, lamineret ark med et midterlag af polyvinylchlorid belagt på begge sider med et lag polyvinylfluorid 

- også med et tryk- eller varmefølsomt klæbelag

- også med beskyttelsesfolie

- med en toksicitet (ifølge ABD 0031) på 70 ppm hydrogenfluorid eller derunder, 120 ppm hydrogenchlorid eller derunder, 10 ppm hydrogencyanid eller derunder, 10 ppm nitrogenoxider eller derunder, 300 ppm kulmonoxid eller derunder og højst 10 ppm dihydrogensulfid og svovldioxid i alt

- med en brændbarhed inden for 60 sekunder på 130 mm eller derunder (ifølge FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83)

- med en vægt (uden beskyttelsesfolie) på 240 g/m2 (± 30 g/m2) uden klæbelag, 340 g/m2 (± 40 g/m2) med et varmefølsomt klæbelag eller 330 g/m2 (± 40 g/m2) med et trykfølsomt klæbelag
6,5%
3920 62 19 01 - 03 udgår og erstattes af:
02 - - - - - Coekstruderet uigennemsigtigt folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 50 µm og derover, men ikke over 350 µm, hovedsageligt bestående af et lag indeholdende kønrøg 6,5%
3920 62 19 07 - 09 udgår og erstattes af:
3920 62 19 08 - - - - - Folie af poly(ethylenterephthalat), ikke belagt med et klæbemiddel, af tykkelse 25 µm og derunder:

- enten udelukkende gennemfarvet,

- eller gennemfarvet og metalliseret på den ene side
6,5%
3920 62 19 11-13 udgår og erstattes af:
12 - - - - - Folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm og derunder, bestående af et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale 6,5%
3920 62 19 17-19 udgår og erstattes af:
18 - - - - - Lamineret folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm og derunder, bestående af et udelukkende metalliseret lag og et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale 6,5%
3920 62 19 21-23 udgår og erstattes af:
22 - - - - - Folie af poly(ethylenterephthalat), med belægning af modificeret polyester på den ene side eller på begge sider, af samlet tykkelse 7 µm og derover men ikke over 11 µm, bestemt til fremstilling af videobånd med en magnetbelægning af metalpigmenter og af bredde 8 mm eller 12,7 mm 6,5%
3920 62 19 24-26 udgår og erstattes af:
25 - - - - - Folie af poly(ethylenterephthalat) af tykkelse 186 µm eller derover, men ikke over 191 µm, belagt på den ene side med et acryllag i et matrixmønster 6,5%
3920 62 19 37-39 udgår og erstattes af:
38 - - - - - Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse ikke over 12 µm, på den ene side belagt med et lag aluminiumoxid af tykkelse ikke over 35 nm 6,5%
3920 62 19 47-49 udgår og erstattes af:
48 - - - - - Folie af poly(etylentereftalat) i ark og ruller:

- med belægning på begge sider af et lag af epoxyakrylharpiks

- af samlet tykkelse 37 µm (± 3 µm)
6,5%
3920 62 19 51-53 udgår og erstattes af:
52 - - - - - Folie af poly(etylentereftalat) i ark og ruller:

- med belægning på begge sider af et lag af epoxyakrylharpiks

- af samlet tykkelse 37 µm (± 3 µm)
6,5%
3920 62 19 54-56 udgår og erstattes af:
55 - - - - - Mat folie af poly(ethylenterephthalat), med en spejlglans på 15 målt ved en vinkel på 45 ° og 18 målt ved en vinkel på 60 ° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000) og af bredde 1 600 mm og derover 6,5%
3920 62 19 57-59 udgår og erstattes af:
58 - - - - - Folie af hvidt poly(ethylenterephthalat), gennemfarvet, af tykkelse 185 µm og derover, men ikke over 253 µm, med belægning på begge sider af et antistatisk lag 6,5%
3920 62 19 75-77 udgår og erstattes af:
76 - - - - - Gennemsigtig poly(ethylentereftalat)folie:

- belagt på begge sider med lag af akrylbaserede organiske stoffer af tykkelse 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm

- med en overfladespænding på 36 dyn/cm eller derover, men ikke over 39 dyn/cm

- med en lysgennemgang på mere end 93 %

- med en uklarhedsværdi på ikke over 1,3 %

- af samlet tykkelse 10 µm eller derover, men ikke over 350 µm

- af bredde 800 mm eller derover, men ikke over 1 600 mm
6,5%
nye underopdelinger:
3920 99 28 55 - - - - - Termoplastisk polyurethanfolie, ekstruderet, med følgende egenskaber: 

- ikke-selvklæbende,

- et indeks for gul på mindst 1,0, men ikke over 2,5 for folielag på 10 mm (som bestemt ved ASTM E 313-10)

- en lysgennemtrængelighed højere end 87 % for folielag på 10 mm (som bestemt ved ASTM D 1003-11)

- en samlet tykkelse på mindst 0,38 mm, men ikke over 7,6 mm

- en bredde på mindst 99 cm, men ikke over 305 cm
af den art, der anvendes i fremstillingen af lamineret sikkerhedsglas
6,5%
3921 13 10 20 - - - - Ruller af polyuretanskum med åbne celler: 

- med en tykkelse på 2,29 mm (± 0,25 mm)

- overfladebehandlet med vedhæftningsforbedringsmiddel til åbninger

- lamineret på en polyesterfolie og et lag af tekstilmateriale
6,5%
3921 90 60 95 - - - - Trykt, lamineret ark 

- med et midterlag af glasvæv belagt på begge sider med et lag polyvinylchlorid,

- belagt på den ene side med et lag polyvinylfluorid,

- også med et trykfølsomt klæbelag og en beskyttelsesfolie på den anden side,

- med en toksicitet (ifølge ABD 0031) på 50 ppm hydrogenfluorid eller derunder, 85 ppm hydrogenchlorid eller derunder, 10 ppm hydrogencyanid eller derunder, 10 ppm nitrogenoxider eller derunder, 300 ppm kulmonoxid eller derunder og højst 10 ppm dihydrogensulfid og svovldioxid i alt

- med en brændbarhed inden for 60 sekunder på 110 mm eller derunder (ifølge FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) og

- med en vægt (uden beskyttelsesfolie) på 490 g/m2 (± 45 g/m2) den klæbelag eller 580 g/m2 (± 50 g/m2) med et trykfølsomt klæbelag
6,5%
3926 90 97 21 - - - - Fjernsynsstander med eller uden bøjle til montering og stabilisering af fjernsynskabinet 6,5%
4104 41 19 00 udgår og erstattes af:
10 - - - - - Bøffellæder, spaltet, chromgarvet og syntetisk eftergarvet ("barklæder"), i tør tilstand 6,5%
90 - - - - - Andre varer
7009 10 00 00 udgår og erstattes af:
10 - - Spejl-glas til bakspejle:
- udstyret med plast bagplade,
- har evnen til at reflektere variable intensiteter af omgivende lys,
- også udstyret med et varmelegeme, og
- også udstyret med Blind Spot Module (BSM) display
4,0%
90 - - Andre varer 4,0%
7020 00 10 00 udgår og erstattes af:
10 - - - Fjernsynsstander med eller uden bøjle til montering og stabilisering af fjernsynskabinet 3,0%
90 - - - Andre varer 3,0%
nye underopdelinger:
7616 99 90 75 - - - - - Dele i form af en rektangulær ramme:

- i lakeret aluminium

- med en længde på 1 011 mm eller derover, men ikke mere end 1 500 mm

- med en bredde på 622 mm og derover, men ikke over 900 mm

- med en tykkelse på 0,6 mm (± 0,1 mm)
af den type, der anvendes til produktion af fjernsynsapparater
6,0%
7616 99 90 77 - - - - - Fjernsynsstander med eller uden bøjle til montering og stabilisering af fjernsynskabinet 6,0%
8105 90 00 00 udgår og erstattes af:
10 - - Stænger og tråd fremstillet af legeringer af cobalt med indhold af:

- 35 vægtprocent (± 2 vægtprocent) cobalt

- 25 vægtprocent (± 1 vægtprocent) nikkel

- 19 vægtprocent (± 1 vægtprocent) chrom og

- 7 vægtprocent (± 2 vægtprocent) jern
i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 5842 og af den type, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien
3,0%
90 - - Andre varer 3,0%
8301 60 00 00 udgår og erstattes af:
10 - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 2,7%
90 - - Andre varer 2,7%
8302 49 00 90 udgår og erstattes af:
91 - - - - Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage 2,7%
99 - - - - I andre tilfælde 2,7%
nye underopdelinger:
8413 91 00 20 - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 1,7%
8419 90 85 20 - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 1,7%
8431 20 00 30 - - Drivakselenhed med differentiale, reduktionsgear, kronhjul, kardanaksler, hjulnav, bremser og arme til montering af mast til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427 4,0%
8438 90 00 00 udgår og erstattes af:
10 - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 1,7%
90 - - Andre varer 1,7%
8468 90 00 00 udgår og erstattes af:
10 - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 2,2%
90 - - Andre varer 2,2%
8476 90 00 00 udgår og erstattes af:
10 - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 1,7%
90 - - Andre varer 1,7%
nye underopdelinger:
8479 90 80 87 - - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 1,7%
8481 90 00 20 - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 2,2%
8501 10 99 60 - - - - - - Jævnstrømsmotor

- med en rotorhastighed på 3 500 omdrejninger i minuttet eller derover, dog ikke over 5 000 i fuld tilstand og 6 500 i tom tilstand

- med en strømforsyningsspænding på 100 V eller derover, men ikke over 240 V,
til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere
2,7%
8503 00 99 40 - - - - Membran til brændselsceller, i ruller eller folier, med en bredde på 150 cm eller derunder, af den art, som udelukkende anvendes til brændselsceller henhørende under pos. 8501 2,7%
8503 00 99 45 - - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 2,7%
8505 11 00 35 - - - - Permanente magneter af en legering af neodym, jern og boron eller med en belægning af cobalt og samarium, som er uorganisk passiveret (uorganisk overfladebehandling) ved hjælp af zinkphosphat, til industriel fremstilling af varer i motorer eller sensorer 2,2%
8507 60 00 25 - - Rektangulære moduler til indbygning i genopladelige lithium-ion batterier:
- med en bredde på: 352,5 mm (± 1 mm) eller 367,1 mm (± 1 mm)
- med en dybde på: 300 mm (± 2 mm) eller 272,6 mm (± 1 mm)
- med en højde på: 268,9 mm (± 1,4 mm) eller 229,5 mm (± 1 mm)
- med en vægt på: 45,9 kg eller 46,3 kg
- med en kapacitet på: 75 Ah og
- med nominel spænding på: 60 V
2,7%
8507 60 00 35 - - Genopladelige lithium-ionbatterier med
- en længde på 1 475 mm eller derover, dog ikke over 1 515 mm
- en bredde på 1 365 eller derover, dog ikke over 1 375 mm,
- en højde på 260 mm eller derover, dog ikke over 270 mm
- en vægt på 320 kg eller derover, dog ikke over 330 kg
- en nominel kapacitet på 18,4 Ah eller derover, dog ikke over 130 Ah
- præsenteret i pakker med 12 eller 16 moduler
2,7%
8515 90 00 20 - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 2,7%
8516 90 00 70 - - - Indvendig beholder:

- med åbninger i siden og midten

- af hærdet aluminium

- med en keramisk belægning, varmebestandig til mere end 200 °C
til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere
2,7%
8522 90 80 15 - - - - Varmeafledere og kølefinner af aluminium, bestemt til opretholdelse af driftstemperaturen i transistorer og integrerede kredsløb i varer under pos. 8521 4,0%
8525 80 19 45 - - - - Kameramodul med en opløsning på 1 280 * 720 P HD, med to mikrofoner,  til brug ved fremstilling af varer under pos. 8528 4,9%
8527 29 00 00 udgår og ersttates af:
10 - - - Integreret audiomodul (IAM) med digitalt video-output til tilslutning af en berøringsfølsom LCD-skærm, med Media Oriented Systems Transport-netværksinterface (MOST) og overførsel efter MOST High-protokollen, og med

- et trykt kredsløb med en GPS-modtager (Global Positioning System), et gyroskop og en TMC-tuner (TrafficMessageChannel)

- en harddisk, der kan indeholde flere landkort

- en HD-radio

- et talegenkendelsessystem

- et CD- og DVD-drev

- Bluetooth-, MP3- og USB-indgang (Universal Serial Bus),

- en spænding på 10 V og derover, men ikke over 16 V
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
12,0%
90 - - - Andre varer 12,0%
 nye underopdelinger:
8529 90 92 70 - - - - - Rektangulær chassis og frontramme:

- af en aluminiumslegering, der indeholder silicium og magnesium

- med en længde på 900 mm eller derover, men ikke mere end 1500mm

- med en bredde på 600mm og derover, men ikke over 950mm
af den type, der anvendes til produktion af fjernsynsapparater
5,0%
8529 90 92 80 - - - - - Trykte kredsløbskort til baggrundsbelysning: 

- med lysemitterende dioder med prismer

- også med forbindelsesdel(e) i den ene eller begge ender 
indbygges i varer henhørende under pos. 8528
5,0%
8531 90 85 20 - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 2,2%
8536 69 90 51 - - - - - Konnektorer af SCART-typen, indbygget i et hus af plast eller metal, med 21 ben i to rækker, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528 2,3%
8537 10 99 51 - - - - - Elektromekanisk tavle:
- med en 5-polet afbryder
- med en elektrisk leder
- med et integreret kredsløb
- også med en infrarød modtager
til brug ved fremstilling af produkter henhørende under pos. 8521 og 8528
2,1%
8544 42 90 30 - - - - PET-overtrukket elektrisk ledning med:

- 10 eller 80 særskilte tråde

- en længde på 50 mm eller derover, men ikke over 800 mm

- konnektor(er) og/eller stik i en eller begge ender
til brug ved fremstilling af produkter henhørende under pos. 8521 og 8528
3,3%
8708 91 99 00 udgår og erstattes af:
10 - - - - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 3,5%
90 - - - - - - Andre varer 3,5%
nye underopdelinger:
8708 99 97 30 - - - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 3,5%
8714 91 10 11 udgår og erstattes af:
21 - - - - - - Fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, bestemt til brug ved fremstilling af cykler 4,7%
29 - - - - - - I andre tilfælde 4,7%
8714 91 10 19 udgår og erstattes af:
31 - - - - - - Fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, bestemt til brug ved fremstilling af cykler 4,7%
39 - - - - - - I andre tilfælde 4,7%
8714 91 30 11 udgår og erstattes af:
21 - - - - - - Fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, bestemt til brug ved fremstilling af cykler 4,7%
29 - - - - - - I andre tilfælde 4,7%
8714 91 30 19 udgår og erstattes af:
31 - - - - - - Fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, bestemt til brug ved fremstilling af cykler 4,7%
39 - - - - - - I andre tilfælde 4,7%
nye underopdelinger:
9001 90 00 25 - - Uindfattede optiske artikler fremstillet af støbt infrarødtransmitterende chalkogenidglas eller en kombination af infrarødtransmitterende chalkogenidglas og et andet linsemateriale 2,9%
9002 90 00 40 - - Indfattede linser fremstillet af støbt infrarødtransmitterende chalkogenidglas eller en kombination af infrarødtransmitterende chalkogenidglas og et andet linsemateriale 6,7%
9031 90 85 30 - - - Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer 2,8%
9405 40 39 40 - - - - - Trykte kredsløbskort til baggrundsbelysning: 

- med lysemitterende dioder med prismer

- også med forbindelsesdel(e) i den ene eller begge ender 
indbygges i varer henhørende under pos. 8528

4,7%

 

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2013), som forventes udsendt ultimo august 2013