Dato for udgivelse
24 Jul 2013 10:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-086316
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af antidumpingforantstaltningerne over for importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009


Rådet har ved gennemførselsforordning (EU) nr. 695/2013, offentliggjort i EU-Tidende nr. L 198, indført en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina og ophævet antidumpingforantstaltningerne over for importen af strygebrætter med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumping for Folkerepublikken Kina og ophævelse af antidumpingforanstalningerne for Ukraine henvises til teksten i 695/2013.

Forordningen træer i kraft 24. juli 2013.