Dato for udgivelse
26 Jul 2013 14:09
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0231974
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
06.06.2013
3818 00 10 11     Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 
8501 31 00 81 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 32 00 41 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 33 00 61 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 34 00 41 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 61 20 41 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 61 80 41 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 62 00 61 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 63 00 41 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8501 64 00 41 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8541 40 90 21 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
8541 40 90  31 Tekst ændret til:
Afsendt fra Folkerepublikken Kina, medmindre der er tale om en vare i transit i henhold til artikel V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 
01.07.2013
2007 99 50 81 Tekst ændret til:
Koncentrat af acerolapuré:
-af slægten Malpighia spp.
-med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
2007 99 50 83 Tekst ændret til:
Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning:
-af slægten Mangifera spp.
- med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
2007 99 50 85 Tekst ændret til:
Koncentrat af guavapuré, fremstillet ved kogning:
-af slægten Psidium spp.
-med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
2007 99 50 91 Tekst ændret til:
Koncentrat af acerolapuré:
-af slægten Malpighia spp. med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover,
- men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
2007 99 50 93 Tekst ændret til:
Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning:
-af slægten Mangifera spp.
-med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
2007 99 50 95 Tekst ændret til:
Koncentrat af guavapuré, fremstillet ved kogning:
-af slægten Psidium spp.
-med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
2008 99 48 93 Udgår
2008 99 48 97 Udgår
2008 99 48 98 Udgår og erstattes af:
2008 99 48 99 --------Andre varer 11%
2008 99 49 50 Udgår
2905 22 00 10 Udgår
2917 39 95 10 Udgår
2934 99 90 12 Udgår
3204 11 00 20 Tekst ændret til:
Farvestof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), med en renhed på 97 % eller derover, som bestemt ved højtryksvæskekromatografi
3204 17 00 25 Tekst ændret til:
Farvestof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)
3204 17 00 60 Tekst ændret til:
 Farvestof C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)
3204 17 00 70 Tekst ændet til:
Farvestof C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)
3204 19 00 73 Tekst ændret til:
Farvestof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), med en renhed på 97 % eller derover, som bestemt ved højtryksvæskekromatografi
3824 90 97 31 Udgår
3905 99 90 91 Udgår
3907 40 00 10 Tekst ændret til:
Pellets af polycarbonat
-med indhold af halogenfrit flammehæmmende middel på 7vægtprocent eller derover, men ikke på over 15vægtprocent og
-med densitet 1,20 (±0,01)
3909 50 90 10 Tekst ændret til:
UV-hærdelig vandopløselig flydende fotopolymer bestående af en blanding af:
-60 vægtpocent eller derover bifunktionelle acrylerede polyurethan-oligomerer,
-30 vægtprocent (± 8 vægtprocent) monofunktionel og trifunktionel metaakrylat og
-10 vægtprocent (± 3 vægtprocent) hydroxyl-funktionaliseret monofunktionel metaakrylat
3911 90 99 75 Udgår
3921 90 55 20 Tekst ændret til:
Glasfiberforstærkede prepregs indeholdende cyanatesterresin eller bismaleimid(B)triazin(T)resin, der er blandet med epoxidresin, med følgende dimensioner:
-469,9 mm (±2 mm) · 622,3 mm (±2 mm), eller
-469,9 mm (±2 mm) · 414,2 mm (±2 mm), eller
-546,1 mm (±2 mm) · 622,3 mm (±2 mm)
til brug ved fremstilling af trykte kredsløbskort
7326 90 98 40

Tekst ændret til:
 Fjernsynsstander med eller uden bøjle til montering og stabilisering af fjernsynskabinet

8108 20 00 20 Udgår
8108 90 50 40 Udgår
8108 90 50 80 Udgår
8305 20 00 10 Tekst ændret til:
Hæfteklammer:
-med en længde på 28 mm
-ubøjet
pakket i en plastikkassette til brug i kopimaskiner og printere, der giver en hæfteklamme med en bredde på 12 mm (± 1 mm) og en højde på 8 mm (± 1 mm)
8504 40 82 50 Tekst ændret til:
Ensretter i et kabinet med:
-en nominel effekt på ikke over 250 W
-en indgangsspænding på 90 V eller derover, men ikke over 305 V
-en certificeret indgangsfrekvens på 47 Hz eller derover, men ikke over 440 Hz
-en konstant udgangsstrøm på 350 mA eller derover, men ikke over 15 A
-en tilført strøm på ikke over 10 A
-et driftstemperaturområde fra -40 °C til +85 °C
8528 59 80 10-90   Udgår og erstattes af:
8528 59 80 00 ----I andre tilfælde 14%
8538 90 99 94 Udgår
8540 20 80 91 Tekst ændret til:
Foto-multiplikatorrør
8708 80 99 10-90 Udgår og erstattes af:
8708 80 99 00 ----I andre tilfælde 3,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2013) som forventes udsendt ultimo august 2013.