Dato for udgivelse
29 Jul 2013 09:50
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-002420
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 405/2011 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 721/2013 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 405/2011 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien.

For så vidt angår ændringen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 405/2011 henvises til teksten i gennmførelsesforordning (EU) nr. 721/2013