Fejl i værdipapirtypen

Beregningssystemet kan ikke beregne gevinst eller tab på værdipapirer, der er indberettet med en værdipapirtype, der er forskellig fra vores oplysninger om papirtypen på papiret. Er papirtypen fx forskellig fra år til år, kan der være værdipapirer, vi ikke længere beregner gevinst eller tab på, selvom vi tidligere har gjort det.

Bliver et værdipapir ikke beregnet på grund af fejl i papirtypen, kan du ringe til os på 72 22 28 94 for at få hjælp.

Du kan også vælge ikke at bruge beregningssystemet og i stedet selv opgøre gevinst/tab, og lægge resultatet sammen med evt. andre beløb til den samme rubrik og skrive beløbet på siden Ret årsopgørelsen.

Fik du svar på dine spørgsmål?