Tegningsretter

Får du tildelt tegningsretter (gratis) i forbindelse med en kapitaludvidelse, bliver tildelingen af tegningsretter og tegningen af aktier normalt ikke indberettet til Skattestyrelsen. Vi har derfor hentet oplysninger herom for de fleste danske selskaber og har beregnet tildelte tegningsretter og tegnede aktier.

Du kan få nærmere information om vores håndtering af tegningsretter ved at folde oplysninger om papiret ud og klikke på ikonet ud for rækken på selskabshændelsen.

Du skal dog tjekke, at tildeling af tegningsretter, tegning af aktier og datoerne er korrekte.

Hvis der er fejl, kan du i visse tilfælde selv rette ved at klikke på "blyanten" ud for papiret. Klik på plusset ud for "Tilføj linie" og vælg "Køb" eller "Salg". For at gemme skal du klikke på "Godkend" og på den efterfølgende side klikke på "Godkend og afslut".

Hvis du har fået tildelt tegningsretter på dine medarbejderaktier, skal du være opmærksom på, at systemet behandler tildelingen, som om det er frie aktier. Du skal ringe til os på 72 22 28 94 for at få rettet det. Vi kan ikke fordele tegningsretterne, uden vi også har registreret alle de andre aktier, inklusiv evt. frie aktier i selskabet.

Du skal oplyse om evt. tildeling af tegningsretter og tegning af aktier, som vi ikke har oplysninger om. Du skal ved tildeling af tegningsretter taste et "køb" af tegningsretten med en købesum på 0 kr.

Når tegningsperioden er udløbet, kan der stå tegningsretter tilbage i systemet. Dette vil være tilfældet, hvis de ikke er solgt. Systemet vil automatisk udnytte disse til tegning af aktier efter tegningsreglerne.

Har du ladet tegningsretterne udløbe uudnyttet, skal du i denne situation helt undtagelsesvis sætte dem som solgt i systemet og til en salgssum på 0 kr. Dette skal du gøre dagen før tegningsretten udløber.

Bliver selve tegningen af aktierne eller andet ikke beregnet korrekt, når du har taget højde for ovenstående, kan du ringe til os på 72 22 28 94 for at få hjælp.

Fik du svar på dine spørgsmål?