Selskabshændelser på udenlandske aktier

Der er visse typer af udenlandske selskabshændelser, der ikke er indarbejdet i systemet. Det skyldes, at Skattestyrelsen ikke kan indhente tilstrækkelige oplysninger om hændelserne. Det er fx fusioner, spaltninger, tildeling af tegningsretter og nytegnede aktier på baggrund af tegningsretter, hvor vi mangler oplysninger om ombytningsforhold, tegningskurser mv. Du skal derfor selv tage højde for dette og tilrette din beholdning. I nogle tilfælde kan fondskoden (ISIN) være ændret. Det kan derfor også være vigtigt at tilrette beholdningerne, så de er registreret i de rigtige fondskoder.

Hvis der er fejl, kan du i visse tilfælde selv rette i antallet eller anskaffelsessummen ved at klikke på "blyanten" ud for papiret. Klik på plusset ud for "Tilføj linie" og vælg "Køb". For at gemme skal du klikke på "Godkend" og på den efterfølgende side klikke på "Godkend og afslut".

Hvis du har fået flere aktier, end der er registreret i systemet, kan du i denne situation helt undtagelsesvis rette antallet ved at oprette et køb af den ikke registrerede forskel på en dato, der ligger efter datoen for selskabshændelsen. Som anskaffelsessum tastes 0 kr.

Hvis du derimod har det samme antal aktier, men anskaffelsessummen er for lav, kan du ligeledes undtagelsesvis rette beløbet ved at oprette et køb af den ikke registrerede forskel i anskaffelsessummen på en dato, der ligger efter datoen for selskabshændelsen og taste antal styk med 0 kr.

Bliver beholdningen eller antallet ikke beregnet korrekt, når du har taget højde for ovenstående, kan du ringe til os på 72 22 28 94 for at få hjælp.

Fik du svar på dine spørgsmål?