Danske selskabshændelser (fx fusion, aktieombytning eller tildeling af tegningsretter)

Skattestyrelsen har indarbejdet de fleste selskabshændelser på danske papirer, som kendes i den danske værdipapircentral. Der kan dog være beregninger, der har små fejl. Der kan fx være difference i antallet af de nye papirer efter en selskabshændelse, i antallet af tegnede aktier eller i købesummen for nytegnede aktier/nye papirer efter en selskabshændelse.

I nogle tilfælde giver beregningerne meget små og uvæsentlige differencer. Differencerne vil som oftest være til din fordel.

Du kan få mere information om selskabshændelsen ved klikke på ikonet ud for det papir, det drejer sig om.

Hvis der er fejl, kan du i visse tilfælde selv rette i antallet eller anskaffelsessummen ved at klikke på "blyanten" ud for papiret. Klik på plusset ud for "Tilføj linie" og vælg "Køb". For at gemme skal du klikke på "Godkend" og på den efterfølgende side klikke på "Godkend og afslut".

Hvis du har fået flere aktier, end der er registreret i systemet, kan du i denne situation helt undtagelsesvis rette antallet ved at oprette et køb af den ikke registrerede forskel på en dato, der ligger efter datoen for selskabshændelsen. Som anskaffelsessum tastes 0 kr.

Hvis du derimod har det samme antal aktier, men anskaffelsessummen er for lav, kan du ligeledes helt undtagelsesvis rette beløbet ved at oprette et køb af den ikke registrerede forskel i anskaffelsessummen på en dato, der ligger efter datoen for selskabshændelsen og taste antal styk med 0 kr.

Bliver beholdningen eller antallet ikke beregnet korrekt, når du har taget højde for ovenstående, kan du ringe til os på 72 22 28 94 for at få hjælp.

Fik du svar på dine spørgsmål?