Dato for udgivelse
06 Aug 2013 14:42
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
13-0238006
Resumé

Tariferingsforordninger


EU-kommissionen har vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den Kombinerede Nomenklatur (KN):

 • Forordning (EU) 535/2013 vedrørende tarifering af kabinet, som del af kappe til låsemekanisme i sikkerhedsseler.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 160 af 12. juni 2013 og træder i kraft d 2. juli 2013.

 • Forordning (EU) 540/2013 vedrørende tarifering af skrue til brug i træ og træpaneler.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 162 af 14. juni 2013 og træder i kraft d 4. juli 2013.

 • Forordning (EU)704/2013 vedrørende tarifering af 3 elektroniske kontrolenheder.
 • Forordning (EU) 705/2013 vedrørende håndholdt udstyr(enhed til flypassagerer)
 • Forordning (EU) 706/2013 vedrørende tarifering af styreenhed.
 • Forordning (EU)707/2013 vedrørende tarifering af svejsede rør af u-legeret stål.
 • Forordning (EU)708/2013 vedrørende tarifering af en såkaldt "LED-strip"
 • Forordning (EU)709/2013 vedrørende tarifering af en såkaldt "udstødningsgastemperaturføler"
 • Forordning (EU) 710/2013 vedrørende tarifering af såkaldt "modtager til trafikmeldingskanaler"(TMC)
 • Forordning (EU) 711/2013 vedrørende tarifering af legetøjsfigur af plast

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L 200 af 25. juli 2013 og træder i kraft d 14. august 2013

 • Forordning (EU) 722/2013 vedrørende tarifering af hjul med plastik fælg og massivt plastikdæk

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L 202 af 27. juli 2013 og træder i kraft d 6. august 2013

 • Forordning (EU)728/2013 vedrørende tarifering af drejeligt hjul(anvendes f.eks. på indkøbsvogne)

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L 203 af 30. juli 2013 og træder i kraft d 19. august 2013.

En bindende tariferingsoplysning(BTO) ophører med at være gyldig far datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne tariferingsforordning. BTO-er, der påvirkes af offentliggørelse, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb(import) eller salg(eksport) af den pågældende varer.

 

Med venlig hilsen

 

Tariferingscenteret