Dato for udgivelse
28 Aug 2013 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Aug 2013 13:21
SKM-nummer
SKM2013.594.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0191301
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Tilbagebetaling, elafgift, genoptagelse, og forældelsesfrist.
Resumé

Denne er den samme som SKM2013.589.LSR

Reference(r)

Elafgiftsloven § 3 og 4
Opkrævningsloven § 2
Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 2

Henvisning

-

Denne er den samme som SKM2013.589.LSR