Dato for udgivelse
21 Aug 2013 12:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0579709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af tekst til kapitel 0307.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
06.08.13
0307 11 10      ---Levende flade østers (af slægten Ostrea), som (inklusiv skal) ikke vejer over 40 g pr. stk.:     
10 ----Bestemt til menneskelig konsum   0
90 ----I andre tilfælde 0
0307 11 90 ---Andre østers:
10 ----Bestemt til menneskelig konsum 9%
90 ----I andre tilfælde 9%
0307 21 00 --Levende, ferske eller kølede:
---Kammuslinger (Pecten maximus):
11 ----Bestemt til menneskelig konsum 8%
19 ----I andre tilfælde 8%
---I andre tilfælde:
91 ----Bestemt til menneskelig konsum 8%
99 ----I andre tilfælde 8%
0307 31 10 ---Af arterne Mytilus:
10 ----Bestemt til menneskelig konsum 10%
90 ----I andre tilfælde 10%
0307 31 90 ---Af arterne Perna:
10 ----Bestemt til menneskelig konsum 8%
90 ----I andre tilfælde 8%
0307 71 00 --Levende, ferske eller kølede:
10 ---Bestemt til menneskelig konsum 11%
90 ---I andre tilfælde 11%
0307 81 00 --Levende, ferske eller kølede:
10 ---Bestemt til menneskelig konsum 11%
90 ---I andre tilfælde 11%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2014 som forventes udsendt ultimo december 2013.