Dato for udgivelse
21 Aug 2013 12:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0579709
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af tekst til kapitel 0307.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
06.08.13
0307 11 10      ---Levende flade østers (af slægten Ostrea), som (inklusiv skal) ikke vejer over 40 g pr. stk.:     
10 ----Bestemt til menneskelig konsum   0
90 ----I andre tilfælde 0
0307 11 90 ---Andre østers:
10 ----Bestemt til menneskelig konsum 9%
90 ----I andre tilfælde 9%
0307 21 00 --Levende, ferske eller kølede:
---Kammuslinger (Pecten maximus):
11 ----Bestemt til menneskelig konsum 8%
19 ----I andre tilfælde 8%
---I andre tilfælde:
91 ----Bestemt til menneskelig konsum 8%
99 ----I andre tilfælde 8%
0307 31 10 ---Af arterne Mytilus:
10 ----Bestemt til menneskelig konsum 10%
90 ----I andre tilfælde 10%
0307 31 90 ---Af arterne Perna:
10 ----Bestemt til menneskelig konsum 8%
90 ----I andre tilfælde 8%
0307 71 00 --Levende, ferske eller kølede:
10 ---Bestemt til menneskelig konsum 11%
90 ---I andre tilfælde 11%
0307 81 00 --Levende, ferske eller kølede:
10 ---Bestemt til menneskelig konsum 11%
90 ---I andre tilfælde 11%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2014 som forventes udsendt ultimo december 2013.