Dato for udgivelse
23 Aug 2013 16:12
Til
Indberetningspligtige vedrørende indlånskonti (IRTE)
Sagsnummer
-
Resumé

Nyt vedrørende mærkning og spærring af særlige indlånskonti.


Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående

Mærkning af særlige konti:

SKAT igangsatte med brev af 15. april statslig inddragelse af uidentificerede konti.

SKAT har modtaget flere spørgsmål fra sektoren vedr. håndtering af særlige konti b.la. vedrørende konkurs- og dødsboer.

Det fremgår af opstartsbrev fra SKAT,  at der skal ske mærkning af følgende konti:

Dødsbokonto, gravstedskonto, depotkonto, deponeringskonto, rentenydere og nemkonto.        

SKAT skal bede jer om, at der også sker mærkning af konkursbokonti.

Spærring af særlige konti:

SKAT har besluttet, at der ikke skal ske spærring af de særlige kontotyper dvs. Konkursbokonto, dødsbokonto, gravstedskonto, depotkonto, deponeringskonto, rentenydere og nemkonto.

SKAT vil senere på året aftale en proces med den finansielle sektor omkring håndtering af denne type konti.

Årsultimo indberetning vedr. indkomståret 2013 og fremadrettet

Konti som er opført på listen, skal fremadrettet indberettes med kontotype 14, (som alene vedrører konti som er potentielle for inddragelse). Såfremt kontoen efterfølgende identificeres, ændres kontotypen efter det gældende regelsæt.