Dato for udgivelse
27 Aug 2013 14:55
Til
Virksomheder, der importerer sild (atlantisk-skandinavisk) og makrel fra Færøerne
Sagsnummer
13-0235377
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Importforbud mod sild (atlantisk-skandinavisk) og makrel fra Færøerne samt forbud for visse fartøjer mod at bruge havne i EU


Virksomheder, der importerer sild (atlantisk-skandinavisk) og makrel fra Færøerne gøres hermed opmærksom på følgende.

Den 28. august 2013 træder Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) nr. 793/2013 i kraft.

Dette medfører følgende:

1.

Ifølge artikel 5 i denne forordning er det forbudt at importere sild (atlantisk-skandinavisk) og makrel med oprindelse Færøerne på Unionens område. Bilaget bagest i forordningen ("Liste over fisk og fiskeprodukter, som det forbydes at indføre på Unionens område) angiver, hvilke varegrupper, der er omfattet af importforbuddet.

2.

Desuden forbydes fartøjer, der fører Færøernes flag, og som fisker efter atlantisk-skandinavisk sild eller makrel, og fartøjer, der transporterer fisk eller fiskeprodukter, der stammer fra atlantisk-skandinavisk sild eller makrel, som er fanget enten af fartøjer, der fører landets flag, eller fartøjer, som er godkendt af landet, men fører et andet lands flag at anvende Unionens havne.

Eventuelle spørgsmål vedrørende import (undtagen direkte landinger) bedes rettet til Fødevarestyrelsen, International Handel på iuu@fvst.dk

Eventuelle spørgsmål vedrørende fiskefartøjers direkte landinger bedes rettet til NaturErhvervstyrelsen på fiskeri@naturerhverv.dk