Dato for udgivelse
28 Aug 2013 11:37
Resumé

SKAT har udført en kontrol i transportbranchen. Den viser, at der hos 37 ud af 193 kontrollerede chauffører er mistanke om sort arbejde. Derfor er der brug for yderligere indsats på området, lyder det fra SKAT.


SKAT har sammen med politiet været på landsdækkende kontrol i transportbranchen. Her har skattefolkene bl.a. kontrolleret medarbejdere på distributionscentre for aviser og reklamer ved at møde op på adresser over hele landet efter mørkets frembrud. Kontrollen var et led i regeringens indsats mod sort arbejde.

- Sort arbejde er et vigtigt fokusområde for regeringen, og vi har sat en lang række initiativer i gang med henblik på skabe mere fair konkurrence for virksomhederne og for at sikre, at flere penge bliver lovligt beskattet og ikke cirkulerer rundt som sorte penge. Sort arbejde berører mange både borgere og virksomheder, og jeg ser det som en af SKATs kerneopgaver, at vi med en målrettet indsats begrænser omfanget af det sorte arbejde, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

Aktionen viser, at 12 chauffører havde første arbejdsdag, og seks var på kontanthjælp eller dagpenge. I 17 tilfælde har SKAT mistanke om sort arbejde, idet der ikke er registreret lønudbetalinger til de pågældende personer. I enkelte tilfælde måtte politiet hjælpe til med identifikation af chauffører, som ikke ønskede at udtale sig til SKAT.

Sort arbejde er altså stadig udbredt i branchen:

- Vi har mistanke om, at op mod 20 pct.af de kontrollerede chauffører udfører sort arbejde. Derfor er der god grund til, at vi i SKAT fortsat har fokus på området, fortæller funktionsleder Hanne Nielsen fra SKAT.

Derfor vil SKAT også fremover udføre kontroller i branchen. 

Samarbejder med transportbranchen

Som led i indsatsen mod sort arbejde har SKAT indledt et samarbejde med køberne af transportydelser. I flere tilfælde var købere af transportydelser derfor informeret om kontrollen på forhånd, og disse medvirkede positivt, da de gerne ser, at det sorte arbejde bliver udryddet  i branchen.

SKAT har også udarbejdet et koncept med vejledning til brug ved indgåelse af kontrakter, så køberne kan minimere risikoen for sort og illegal arbejdskraft.

En af de virksomheder, som SKAT har vejledt i at undgå sort og illegal arbejdskraft, er Bladkompagniet.

Her forklarer administrerende direktør Christian Lanng Nielsen, at selskabet har haft stor fokus på problemstillingen de sidste fire år, både i forhold til kontrakter med underleverandører og ved at være behjælpelig, når SKAT har været på kontrol i virksomheden:

- Der vil altid være nogle, der forsøger at snyde, men hos os tolererer vi ikke, hvis der ikke er orden i tingene. Vi har tænkt os at fortsætte med at medvirke positivt, når SKAT foretager kontroller i forhold til vores underleverandører, da det jo er til vores eget bedste.

Han hilser SKATs nye initiativer om virksomhedernes mulighed for forebyggelse af sort arbejde velkomne.


Fakta

SKAT kontrollerede i alt 115 transportvirksomheder og interviewede 193 ansatte i den landsdækkende kontrol.

Bladkompagniet har i 2012 udstyret alle chauffører og vognmænd med særlige ID-kort, der skal sikre, at den rette person sidder i hver enkelt bil.

Læs mere på www.skat.dk/transport.

Yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder tlf. 72 22 18 18