Dato for udgivelse
29 Aug 2013 11:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-161433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 809/2013 offentliggjort i EU-tidende L 229 af 28. august 2013 indledt en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre (toldtaiffens pos. 2933 69 80 70 og 3808 94 20 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 809/2013.

Forordningen træder i kraft den 29. august 2013.