Dato for udgivelse
02 Sep 2013 13:08
SKM-nummer
SKM2013.604.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
13-2250658
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Begrænset skattepligt - kildeskat på udbytter
Resumé

Skatteministeriet har ved en beklagelig fejl ikke indbragt to kendelser fra Landsskatteretten. Den manglende indbringelse er ikke udtryk for, at Skatteministeriet har ændret opfattelse eller praksis på området.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c 
Kildeskatteloven § 65

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.1.2.3.5

Landsskatteretten har den 23. april 2013 afsagt to kendelser, der er offentliggjort i afgørelsesdatabasen for afgørelser fra Landsskatteretten og Skatterådet som (12-0191641) og (12-0236791). Kendelserne drejer sig om indeholdelse af kildeskat på udbytter.

De to afsagte kendelser er ikke indbragt for domstolene.

Skatteministeriet kan ikke tiltræde Landsskatterettens to kendelser og bemærker, at det forhold, at kendelserne ikke er blevet indbragt, alene beror på en beklagelig fejl. Den manglende indbringelse er ikke udtryk for, at Skatteministeriet har ændret opfattelse eller praksis i forhold til verserende eller fremtidige sager på området.