Dato for udgivelse
04 Sep 2013 16:28
Resumé

SKAT rydder op i konti, hvor der ikke er sikker viden om, hvem ejeren er. Dette arbejde sker i samarbejde med pengeinstitutterne og Finansrådet.


SKAT modtager hvert år et større antal indberetninger fra pengeinstitutter om konti med indestående, hvor der mangler oplysning om ejerens identifikation (personnummer/CVR/SE nr./fyldestgørende navne og adresseoplysninger).

- De manglende oplysninger betyder, at vi ikke kan producere en korrekt årsopgørelse automatisk. Det er en service, skatteyderen mister, og SKAT kan dermed heller ikke vise oplysningerne i borgerens TastSelv-mappe eller fortrykke renterne automatisk på årsopgørelsen, siger Richard Hanlov, underdirektør i SKAT.  

Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor en konto ikke har en tydelig ejer. Eksempelvis kan kontoens ejer have undladt at oplyse fyldestgørende identifikation, da kontoen blev oprettet. Det kan også skyldes, at kunden er fraflyttet Danmark uden at have registreret flytningen korrekt.

- Vi har et ønske om, at vi får ryddet op i disse konti. Derfor har vi anmodet pengeinstitutterne om at vise hvilke konti, der mangler en entydig ejer. Men kun for konti med indeståender på mere end 300 kroner, forklarer Richard Hanlov.

SKAT har anmodet pengeinstitutterne om at afskære kontoindehaverne fra at bruge disse konti fra den 30. august 2013. Baggrunden for spærringen er, at en manglende adgang til en konto forhåbentlig kan få kontoejere med mangelfuld identifikation til at reagere og rette henvendelse til pengeinstituttet, så kunderegistreringen kan komme på plads.

Kunden skal henvende sig til pengeinstituttet inden for 30 måneder. Hvis det ikke sker, vil kontonumrene blive offentliggjort i Statstidende med en besked om, at man skal anmelde sit ejerskab inden for 12 måneder. Indestående på de konti, som ikke er identificeret efter perioden på de 12 måneder, bliver inddraget til statskassen.

- Vi forventer, at inddragelsen til statskassen kun bliver nødvendig i begrænset omfang. Der vil efterfølgende også være mulighed for at få udbetalt de inddragne beløb, hvis ejeren overfor SKAT kan dokumentere, at vedkommende er retmæssig ejer af en konto, siger Richard Hanlov.

Fakta:

SKAT har to gange tidligere (i 1988 og 2003) foretaget oprydning af konti med indestående, hvor ejeren ikke kunne findes, og hvor indeståender derfor blev inddraget til statskassen.

I 2003 orienterede SKAT i Statstidende om, at 4.877 konti med indestående på ca. 44,1 millioner ville blive spærret og lukket, heraf blev 1.118 konti efterfølgende identificeret og dermed skete der også en ophævelse af spærring af de enkelte konti i løbet af den 12 måneders varslingsperiode. Der blev inddraget 3.759 konti med et indestående på ca. 8,8 millioner til statskassen. Der har efterfølgende været genudbetaling til 49 kontoejere med et beløb på ca. 200.000 kr.


Tidligere var der kun mulighed for at spærre og inddrage konti med indestående på over 500 kr.  SKATs hjemmel til inddragelse er nu udvidet til at omfatte indestående og renter, der overstiger 300 kr. Så nu er der også mulighed for at rydde op i de konti, som har et indestående på mellem 301,00 kr. og 500,00 kr.


SKAT kender først omfanget af konti uden identifikation (personnummer/CVR/SE nr., mv.), som vil indgå i oprydningen, når SKAT har modtaget lister fra pengeinstitutterne. Disse lister modtages senest den 9. september 2013.


Spærring af konti og inddragelsen sker med hjemmel i Skattekontrollovens § 8J stk. 5 samt bekendtgørelse nr. 1315 af 15. december 2011 § 58 og § 59. Opgaven med oprydning i uidentificerede konti blev vedtaget som en del af skattereformen 2012.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00
Borgere: SKATs hovednummer, telefon 72 22 18 18