Dato for udgivelse
10 Sep 2013 13:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0167714
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 861/2013 offentliggjort i EU-tidende L 240 af 7. september 2013 indført en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. ex 7223 00 19 og ex 7223 00 99) med oprindelse i Indien (IN) og om endelig opkrævning af den midlertidige told.

For så vidt angår den endelige udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 861/2013.

Forordingen trådte i kraft den 8. september 2013.

OBS
I den dankse version af ovenstående forordning, artikel 1, stk. 1 er der sket en trykfejl korrekt tekst:
Der indføres en endelig udligningstold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med en vægtprocent på:

Se engelske version:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:240:0001:0014:EN:PDF