Dato for udgivelse
13 Sep 2013 11:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-208641
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010 på importen af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95% molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 97% molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 871/2013 offentliggjort i EU-tidende L 243 af 12. september 2013 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010 på importen af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95% molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm, (toldtariffens pos. 8102 96 00 30) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 97% molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 871/2013.

Forordningen træder i kraft den 13. september 2013.