Dato for udgivelse
07 Oct 2013 11:44
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport
Sagsnummer
13-5217624
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Der vil ske automatisk lukning af udførselsangivelser der vedrører T2-varer/EU-varer. Lukningen omfatter angivelser der er opstartet før 1. juni 2013.


Eksportangivelser der er opstartet før 1. juni 2013 vil automatisk få indsat en systemmæssig udpassage attest.

Den automatiske udpassageattest bliver udelukkende indsat for angivelser der omfatter T2-/EU-varer og dermed har en procedurekode 10 xx xxx.

Angivelser med en anden procedurekode, for eksempel 31 xx xxx vil ikke blive berørt.

Udpassageattesten vil blive indsat ad flere trin, blandt andet afhængig af hvilken statuskode udførselsangivelsen ligger i, og om den har været indsat på en forsendelsesangivelse i NCTS.

Proceduren med at indsætte automatisk udpassageattest vil blive påbegyndt den 15. oktober 2013, det er derfor vigtigt, at virksomhederne sørger for at indsende en sletningsanmodning i e-Export inden denne dato i de tilfælde hvor der er tale om for eksempel en dobbelt registrering eller varerne reelt ikke er udført.

Indsættelse af den automatiske udpassageattest fritager IKKE virksomheden for et eventuelt ansvar i forbindelse med manglende overholdelse af udførselsproceduren og der vil fortsat blive krævet alternativ dokumentation i de situationer hvor SKAT vurderer, at dette er nødvendigt.