Dato for udgivelse
02 Oct 2013 15:50
Til
Virksomheder der indberetter til eIndkomst
Sagsnummer
-
Resumé

I perioden november 2013 til januar 2014 er der planlagt en række aktiviteter og ændringer i eIndkomst.

Dette nyhedsbrev orienterer om disse aktiviteter og ændringer og henviser til de steder, hvor du kan finde nærmere information.

I forhold til nyhedsbrev af 24. september 2013, er der følgende ændringer:

  • Aktivitet nr. 6 er flyttet frem til den 11.11.2013
  • Aktivitet nr. 6 er tilføjet et nyt felt 0096 og onlineløsningen. 
  • Aktivitet nr. 8 er udgået, da den nu er med i aktivitet 6. 

Der er den 2. okotber 2013 udgivet ajourført indberetningsvejledning (version 2.9) og teknisk vejledning (version 4.4) til eIndkomst.


Vedrørende indberetning til FeriePenge.dk

Indberetning til FeriePenge.dk er lovpligtigt for afregningsperioder i 2014 og frem.

Hvis du indberetter feriepenge og -dage til afregningsperioder i 2013 efter 11. november 2013, da opkræver FerieKonto de indberettede feriepenge i to tilfælde:

  • Når du ikke angiver se-nr. på feriepengeudbetaler.
  • Når du angiver FerieKontos se-nr. (33088566) som feriepengegudbetaler.

Hvis du indberetter andre se-numre end FerieKontos til afregningsperioder i 2013 og tidligere, da bruger hverken Feriepenge.dk eller FerieKonto oplysningerne. 

Aktiviteterne

Nr.

Startdato
og tid

Slutdato
og tid

Aktivitet

1

1.11.2013 kl. 8.00

3.11.2013
kl. 24.00

eSkattekort 2014
Dannelse og udsendelse af eSkattekort for 2014.
Onlinesystemet til skattekortforespørgsel og til LetLøn Beregning er lukket og eSkattekort leveres ikke i perioden.

Nærmere info vil fremgå af driftsloggen før og efter den viste periode.

2

11.11.2013
kl. ca. 7.00

FeriePenge.dk
Der åbnes for filindberetning af se-nr. på feriepengeudbetaler for afregningsperioder før 2014.

Nærmere info fremgår af Indberetningsvejledningen og af FeriePenge.dk

6

11.11.2013
kl. ca. 7.00

Pensionsfelter
Der åbnes for pensionsudbyderes online- og filindberetning af felterne

  • 0090 Pensionsindskud til beskatning
  • 0091 Gruppelivsforsikring i pensionsindskud
  • 0096 Sundhedsforsikring i pensionsindskud

Nærmere info fremgår af Indberetningsvejledningen.

3

30.11.2013
kl. 00.01

1.12.2013
kl. 16.00

Indberetning til eIndkomst lukket
eIndkomstsystemet er lukket. Filindberetninger modtages, men behandles ikke i perioden. Udstillingsdelen er åben i perioden.

Nærmere info vil fremgå af driftsloggen før og efter den viste periode.

4

2.12.2013

Indberetning til 2014
Der åbnes for indberetning til perioder i 2014.

5

2.12.2013

FeriePenge.dk

  • Der åbnes for online indberetning af se-nr. på feriepengeudbetaler
  • Der indføres generel indberetningspligt for feriepenge/-dage og se-nr. på feriepengeudbetaler, når det gælder afregningsperioder i 2014 og senere.

Nærmere info fremgår af Indberetningsvejledningen og af FeriePenge.dk.

Undtagelse
Brugere af Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) skal ikke indberette feriepenge til eIndkomst.

Se nærmere om ACF her og undtagelsen for indberetning her.

7

13.1.2014
kl. 00.01

FeriePenge.dk
Fra denne dato skal indberetning af feriepenge og -dage altid være tilknyttet oplysninger om se-nr. på feriepengeudbetaler.

Nærmere info fremgår af Indberetningsvejledningen og af FeriePenge.dk