Dato for udgivelse
28 Oct 2013 23:20
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport
Sagsnummer
13-5647432
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Der foretages ændringer af diverse procedurekoder i forbindelse med eksportangivelser.


Ændring af procedurekoder i e-Export

Anvendelsen af procedurekoderne i e-Export ændres, ændringerne implementeres i systemet den 1. november.

Da der er behov for at Danmarks Statistik kan skelne imellem om leverancer til olieplatforme og havvindmøller sker til den danske fastlandssokkel eller til andre EU-landes fastlandssokler foretages følgende ændringer af procedurekoderne:

Følgende eksisterende procedurekoder ændrer anvendelse og der skal altid anføres DK som bestemmelsesland:

10 00 500

Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure til den danske fastlandssokkel

23 00 500

Midlertidig udførsel med henblik på returnering i i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, til anvendelse på den danske fastlandssokkel

31 41 500

Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til anvendelse på den danske fastlandssokkel

31 51 500

Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til anvendelse på den danske fastlandssokkel

31 71 300

Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på den danske fastlandssokkel

31 71 400

Genudførsel af varer fra toldoplag - til endelig anvendelse på den danske fastlandssokkel

Følgende nye procedurekoder indføres. Som bestemmelsesland skal anføres det land, som den pågældende fastlandssokkel tilhører:

10 00 550

Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure til andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK

23 00 550

Midlertidig udførsel med henblik på returnering i i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK

31 41 550

Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK

31 51 550

Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK

31 71 350

Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK

31 71 450

Genudførsel af varer fra toldoplag - til endelig anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK

Desuden implementeres to nye procedurekoder til brug for genudførsel af varer efter aktiv forædling, forenklet bevillingsudstedelse:

31 41 110           Genudførsel af varer fra aktiv forædling - reparation, forenklet bevillingsudstedelse

31 41 210           Genudførsel af varer fra aktiv forædling - forarbejdning, forenklet bevillingsudstedelse

Endvidere afskaffes procedurekode 31 51 000. Denne procedurekode har udelukkende været til anvendelse i forbindelse med genudførsel af landbrugsvarer efter aktiv forædling og der skal fremover anvendes de samme procedurekoder, som anvendes for andre varer.