Dato for udgivelse
04 Oct 2013 12:05
Til
Importører, eksportører mv.
Sagsnummer
13-0084427
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Nyhedsbrevet indeholder information og links vedrørende frihandelsaftale med de to nævnte lande


EU har indgået frihandelsaftale med disse to lande. Den finder midlertidig anvendelse for disse to lande fra og med 1. oktober 2013.

Aftalen er gensidig, hvilket betyder, at varer fra landene kan indføres til præferencetold i EU, såfremt varerne ledsages af oprindelsesdokumenter fra de respektive lande, samt at oprindelsesdokumentation kan udstedes for varer med EU-oprindelse, der eksporteres til disse lande. Endvidere kan virksomheder opnå status som godkendte eksportører til udstedelse af fakturaerklæringer ved ansøgning til SKAT.

Se den officielle offentliggørelse af aftalen her.

Se selve aftalen her (oprindelsesreglerne fremgår af bilag 2).