Dato for udgivelse
09 Oct 2013 10:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Oct 2013 10:35
SKM-nummer
SKM2013.713.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-01810042
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
EU-handel, momsfritagelse, dokumentation
Resumé

SKAT tilbagekalder styresignalet offentliggjort som SKM2013.197.SKAT om dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel.

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.10.1.1.3

Redaktionelle noter

Dette styresignal ophæver SKM2013.197.SKAT og SKM2013.445.SKAT.

SKAT har i styresignal offentliggjort i SKM2013.197.SKAT fastsat skærpede krav til dokumentationen for, at sælger er berettiget til momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, i tilfælde, hvor køber eller en 3. mand på vegne af køber afhenter varerne med henblik på forsendelse eller transport til et andet EU-land.

I SKM2013.445.SKAT er ikrafttrædelsen af de skærpede dokumentationskrav ændret fra den 1. august 2013 til den 1. november 2013.

SKAT har på baggrund af et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinier om dokumentation for EU-handel med varer, besluttet at tilbagekalde SKM2013.197.SKAT.

SKAT afventer det omhandlede arbejde med henblik på, at det kan indgå i udarbejdelsen af et nyt styresignal om dokumentationskrav ved EU-handel.

Styresignalet forventes udsendt i første halvår af 2014.